Banderowcy i PiS

PiS.JPG
„Presja lobby probanderowskiego i innych wrogich sił nastawionych do naszej pamięci o męczeństwie ludności kresowej doprowadziła do reorientacji polityki PiS-u w kierunku niemożliwym do zaakceptowania przez uchodźców i wygnańców kresowych. Jest to w zasadzie kontynuacja błędnej polityki PO” – piszą Kresowianie zgromadzeni w Koźlu.

Apel środowisk Kresowych zgromadzonych na „XIII Wojewódzkich Dniach Kultury Kresowej” w Kędzierzynie – Koźlu:

W 2016 roku będziemy ponownie w wielkim bólu i upokorzeniu politycznym obchodzić 73 rocznicę ludobójstwa Polaków dokonanego przez UPA. Przez wiele, wiele lat uroczystości te były organizowane przez działaczy kresowych bez pomocy państwa.

W 2015 roku projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i UPA nie uzyskał wymaganej większości w Sejmie RP. Zabrakło 10 głosów wskutek działania ministra Radosława Sikorskiego i prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Z wielką nadzieją i entuzjazmem popieraliśmy działania zmierzające do uzyskania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, licząc na pomoc tej partii w uhonorowaniu naszego bólu pamięci. Obecnie okazuje się, że działania obecnej partii rządzącej zmierzają zupełnie w innym kierunku.

Presja lobby probanderowskiego i innych wrogich sił nastawionych do naszej pamięci o męczeństwie ludności kresowej doprowadziła do reorientacji polityki PiS-u w kierunku niemożliwym do zaakceptowania przez uchodźców i wygnańców kresowych. Jest to w zasadzie kontynuacja błędnej polityki PO.

Mimo tego w dalszym ciągu dążymy do ustanowienia dnia 11 lipca jako „Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię” licząc na zmianę nastawienia władz PiS.

Jesteśmy zaniepokojeni niekorzystną zmianą na stanowisku ambasadora w Kijowie. Wyciągnięta z neobanderowskiego worka postać Pana Jana Piekły sugeruje, że polska polityka zagraniczna jest tworzona przez bardzo wpływowe i negatywnie nastawione do Polski środowiska Związku Ukraińców w Polsce

W związku z powyższym apelujemy do Prezydenta RP, Premiera Rządu i władz Prawa i Sprawiedliwości o działania zmierzające do odzyskania suwerenności Polski również na odcinku ukraińskim i prowadzenia w tym względzie polityki na zasadzie wzajemności. Środowiska wygnańców z Kresów Południowo-Wschodnich nie zrezygnują z dążeń wyrażonych w niniejszym piśmie, mimo że oznacza to walkę z negatywnymi dla Polski działaniami władz PiS-u

Kędzierzyn-Koźle 4 czerwca 2016 roku
Witold Listowski, Prezes

Na zdjęciu: politycy PiS na obchodach upamiętniających zbrodnię ludobójstwa na Wołyniu – 11 lipca 2013 roku.

Dzial: