Dzień Pamięci Ofiar OUN-UPA

kresy 2a.jpg
W dniu 10 lipca w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się konferencja zatytułowana ,,Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Została ona zorganizowana przez Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, z okazji Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945.

„Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro” – konferencja

Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić na konferencję
„KRESY. WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO”

organizowaną z okazji Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1947

Konferencja odbędzie się 10 lipca 2015 r.
w Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62

Założenia konferencji przewidują odniesienie się do trzech aspektów: historycznego, problemów współczesnych oraz możliwości i kierunków współpracy w przyszłości. W części historycznej postanowiono przedstawić rozwój cywilizacyjny obszarów objętych tematyką, poruszyć genezę ukraińskiego nacjonalizmu i przypomnieć działalność ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w okresie międzywojennym, dokonać podsumowania ludobójstwa dokonanego na Kresach, a także odnieść się do Operacji ,,Wisła”.
W drugiej części przedstawiony zostanie proces zachodzących przemian politycznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, a także refleksje na temat kierunków reform ustrojowych i relacje z państwami regionu i ich potencjał militarno – gospodarczy. W ostatnim panelu poruszone zostaną zagadnienia Polskiej Racji Stanu i określeniu miejsca Rzeczypospolitej wśród państw regionu. Omówione zostaną oczekiwania środowisk Kresowych względem władz Rzeczypospolitej i Ukrainy – mapa drogowa ku pojednaniu; a także zaprezentowany będzie projekt programu pomocy dla Polaków na Kresach, w tym:
– stworzenie warunków do repatriacji i ponownego osiedlenia się w Ojczyźnie;
– organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych (w wieku aktywności zawodowej) w zakresie przedsiębiorczości, spółdzielczości i innych formach aktywności;
– organizowanie szkolenia dla Ukraińców w zakresie przygotowania ich do działalności gospodarczej, samorządowej i spółdzielczej.

Wśród prelegentów znajdują się nazwiska wielu niekwestionowanych autorytetów. Rangę konferencji podnosi fakt, iż patronat nad nią objęli: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Alfred Domagalski, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Kazimierz Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Początek konferencji zaplanowano na godzinę 10.00.

10.00 – Otwarcie Konferencji, przywitanie gości,
Hymn o Wołyniu – wyk. Duet Ewan.

10.15 – Referaty
• mgr Krzysztof Bąkała;
• dr hab. Janusz Gmitruk;
• dr Dariusz Grabowski;
• ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski;
• prof. Leszek Jazownik;
• prof. Tadeusz Marczak;
• prof. Czesław Partacz;
• mec. Dariusz Raczkiewicz;
• kustosz Ewa Siemaszko;
• red. Stanisław Srokowski;
• mgr Romuald Starosielec;
• prof. Artur Śliwiński;
• prof. Jacek Wilczur;
• dr Andrzej Zapałowski.

Konferencja winna odnieść się do tematu w trzech aspektach:
– Historycznym:
1. Kresy – wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, rozwój cywilizacyjny (do 1918 r.);
2. Preludium zbrodni, geneza zjawiska aktywizacji ukraińskiego nacjonalizmu (1922 – 1941);
3. Działalność ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w okresie (1922 -1939);
4. Operacja „Wisła”;
5. Kalendarium ludobójstwa, straty osobowe na Kresach Wsch.
– Ukraina dzisiaj, zagrożenia, konieczne działania w polityce wschodniej RP, mniejszość ukraińska w Polsce:
6. Proces zachodzących przemian politycznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR;
7. Przyjęte kierunki reform ustrojowych, relacje z państwami regionu, potencjał militarno-gospodarczy.
– Warunki pojednania, możliwe ramy współpracy.
8. Polska Racja Stanu, miejsce Rzeczypospolitej wśród państw regionu;
9. Oczekiwania środowiska Kresowian względem władz Rzeczypospolitej i Ukrainy, mapa drogowa ku pojednaniu;
10. Program pomocy dla Polaków na Kresach, w tym:
– stworzenie warunków do repatriacji i ponownego osiedlenia się w Ojczyźnie;
– organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych (w wieku aktywności zawodowej) w zakresie przedsiębiorczości, spółdzielczości i innych formach aktywności;
– organizowanie szkolenia dla Ukraińców w zakresie przygotowania ich do działalności gospodarczej, samorządowej i spółdzielczej.

Dzial: