Myśl literacka

Wartość czynu

adam mickiewicz.jpg
Wzorem do naśladowania powinien być człowiek, który ma odwagę w każdym wieku kalendarzowym rozpoczynać życie od początku. Człowiek, który mimo przeżytych. rozczarowań – ufa nadal tym, którzy go nie zawiedli, a w tym nowo poznanym osobom.

Polacy i Rosjanie w literaturze narodowej

dostojewski 1.jpg
W okresie zaborów Polacy byli postrzegani przez Rosjan w sposób ambiwalentny: polskie powstania i cały ruch narodowowyzwoleńczy budził z jednej strony niechęć Rosjan – uważano Polaków za buntowniczych nacjonalistów, wywyższających się nad Rosjan i inne narody, za ludzi nierozważnych i lekkomyślnych; z drugiej strony sytuacja Polaków budziła wśród światłych Rosjan współczucie, a rosyjski ruch rewolucyjny przeciw caratowi jednoczył się z podziemiem polskim.

Kobiety w Powstaniu Styczniowym

kobiety 1863.jpg
Kobiety polskie wielokrotnie udowodniły, że w wielu życiowych sytuacjach radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. W warunkach ekstremalnych, kiedy zagrożone są wartości narodowe w obronie Ojczyzny zdolne są poświęcić swoje mienie, zdrowie, a nawet życie.

Widokówka z Inowrocławia

inowrocław.jpg
Inowrocław kojarzy się przede wszystkim z takimi nazwiskami literatów jak: Jan Kasprowicz, Stanisław Przybyszewski, Bronisława Wajs ( nazywana Papuszą). Z pobliskiej Pakości pochodził także Stanisław Szenic, który wydał kilkanaście książek, poświęconych historii Polski (w szczególności Warszawy) .Prawdziwą kopalnią wiedzy o historycznych postaciach z Kujaw jest Janina Sikorska, dyrektor Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Braterstwo

wigilia-boze-narodzenie.jpg
Różnimy się między sobą cechami indywidualnymi, ale im bardziej odstajemy od ogółu, tym większą potrzebą staje się braterstwo z innymi. Wzmaga ono siły witalne, co sprzyja podejmowaniu czynów. Działania człowieka powinny mieć na celu urzeczywistnianie ideałów. To one udoskonalają – w rezultacie realizacji – świat rzeczywisty.

O poezji księdza Jana Twardowskiego

ks. Jan Twardowski, fot.Elżbieta Lempp.jpg
Ksiądz Jan Twardowski należy do grona tych, co znaczyli wierszami kształty naszej epoki. Urodził się 100 lat temu, 10 lat dobiega od jego śmierci 18 stycznia 2006 roku.

Rosyjski teatr w dobie renesansu

ivan-vyrypaev-h.jpg

Na przełomie XX i XXI wieku w kulturze rosyjskiej wyraźnie widać tendencje podwyższania poziomu wartości sztuk scenicznych. Co roku, na licznych festiwalach, prezentowane są setki współczesnych sztuk teatralnych. Do kultury wpisuje się nie tylko nowe pokolenie reżyserów, ale także pojawiają się nieistniejące dotąd teatry.

Warszawa literacka w PRL-u

wankowicz_brandys_kazimierz_east_news_770.jpg
Warszawa i literaci… Jedne z najbardziej fascynujących tematów. Z jednej strony – mniej lub bardziej spełnione ambicje różnych twórców, ambicje i spory środowiskowe, oportunizm, różnorodność postaw, kultowe literackie miejsca, w tym kawiarnia Czytelnika…

Moje Kielce literackie

Kielce_dawny_rynek.jpg
- Tematem dzisiejszego zebrania jest omówienie zbioru poezji, obecnego wśród nas, Józefa Andrzeja Grochowiny, studenta miejscowej uczelni. O zabranie głosu proszę krytyka literackiego, Bohdana Furnala.
Pan Bohdan Furnal w superlatywach ocenił debiutanckie wiersze. Powoływał się na Przybosia i Peipera, Różewicza i Herberta. Dokonał analizy środków poetyckich, zauważył ciekawą metaforykę i niepokój egzystencjalny młodego poety.

„Przestworza tworzenia” – czyli o lataniu i pisaniu – rozmawia z Ewą Zelenay

Ewa Zelenay.jpg
„O pisarstwie nie myślałam, już bardziej o malarstwie, bo od najmłodszych lat mojego życia uwielbiałam rysować. Niestety, a może na szczęście, los ułożył dla mnie inny scenariusz. Po nieudanych egzaminach na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, aby przeczekać rok, zgłosiłam się do działu kadr PLL LOT” – mówi Ewa Zelenay.

Strony

Subskrybuj Myśl literacka