Myśl literacka

Myśli Literacka – 100 numerów

ML 100.JPG
Wraz z 100. numerem naszego dodatku – „Myśl Literacka” do „Myśli Polskiej” czujemy się zobowiązani opowiedzieć trochę o sobie, czyli o zespole redakcyjnym, naszych artykułach i losach, które mają związek z pewnym wycinkiem życia prasowego i kulturalnego kraju.

Hetman dusz Polaków

henryk_sienkiewicz_kazimierz_pochwalski_1915.jpg
Druga połowa XIX wieku to w dziejach kształtowania polskiej świadomości i ciągłości bytu narodowego szczególny okres odchodzenia, zgodnie z hasłami pozytywistów, od romantycznego czynu ku pracy organicznej. Karol Irzykowski nazwał tę sytuację wyzwalaniem od czynu pracą, a od pracy czynem. Stanisław Brzozowski zaś, nawiązując do polskiej filozofii romantycznej, sławił etos romantycznego heroizmu i czynu.

Rocznice

polska.jpg
Istotne znaczenie w naszym życiu pełni czas teraźniejszy i czas przyszły. Oglądanie się wstecz – a więc czas przeszły – ma sens, o ile prowadzi do pogłębienia świadomości w chwili obecnej. Z tego powodu celebrowane bywają rozmaite jubileusze. Oczywiście nie jest to jedyny powód ich organizowania. Uroczysta forma, jaką im się z reguły nadaje, ma uświetnić to, co dzieje się dziś. Nadać temu – poprzez wskazanie na tradycję – pogłębiony sens.

Po wojnie

szyszkowska.jpg
Druga wojna światowa stanowi, moim zdaniem, cezurę między XIX a XX wiekiem. Przeżyte dramaty i doświadczony rozmiar negatywnych sił tkwiących w człowieku sprawił, że nie wróciły po koszmarze lat II wojny światowej beztroskie lata dwudzieste, lata trzydzieste.

Warszawskie drogi

warszawa 1.jpg
„Można tęsknić do jakichś dawnych zjawisk, których dziś nie ma i już na pewno nie będzie. Nie będzie już wąsatego ciecia z miotłą i w fartuchu, otwierającego za opłatą bramę kamienicy po jedenastej wieczorem. Nie będzie już policjanta stojącego (jak nazwał to Wiech) na balii, na środku skrzyżowania i przy pomocy umownych znaków, robiącego to, co dzisiaj realizuje się w formie zmieniających się świateł” – mówi w wywiadzie dla „Myśli Literackiej pisarz Andrzej Rodys.

Święto poezji na Wileńszczyźnie

wilno.JPG
Zlot Poetów Polskiego Rodowodu to autorski projekt Apolonii Skakowskiej, prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie, laureata tytułu „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, uzyskanego w 2013 roku i Wandy Stańczak, prezes O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów Polskich. To święto tych, którzy piszą wiersze, i tych, którzy je czytają. Jednak nadrzędnym jego celem jest popularyzacja polskiej poezji wśród Polaków, mieszkających poza granicami ojczyzny.

Niezapomniane wakacje

wakacja.JPG
W odległości około 2 kilometrów we wsi Kuzawka był sklep spożywczo-gospodarczy. Lubiłam do niego chodzić nie tylko po zakupy, ale po to, aby wsłuchiwać się w tembr głosów rozmawiających kobiet. Mowa ich była śpiewna, szybka, słownictwo mieszane polsko-ukraińskie, dla mnie wręcz niezrozumiałe. Kuzawka była to wioska zamieszkała przez ludzi starszych. Przed 1954 r młodzież wyjechała do miast uczyć się lub pracować. Moja koleżanka studiowała na Uniwersytecie Gdańskim.

Jan Kasprowicz – piewca Kujaw

Jan_Kasprowicz.jpg
Jan Kasprowicz urodził się w dniu 12 grudnia 1860 roku we wsi Szymborze, niedaleko Inowrocławia. Był synem ubogiego chłopa kujawskiego Piotra Kasprowicza i jego żony Józefy z Kloftów. Jego ojciec nie potrafił czytać ani pisać. Janek był najstarszym z czternaściorga rodzeństwa.

Obejmowanie życia – rozmowa z prof. Marią Szyszkowską

szyszkowska 2a.jpg
„Wychowana byłam w opozycji do marksizmu, który nigdy do mnie nie przemówił. Publikowałam artykuły w „Więzi” i w „Za i przeciw”, ale odnalazłam swoje miejsce dopiero w PAX-ie. Kontakt z PAX-em wynikł z inicjatywy prof. Bolesława Gaweckiego, który doprowadził do pierwszej rozmowy mojej z Bolesławem Piaseckim” – mówi w rozmowie z MP prof. Maria Szyszkowska

Wiosenne emocje

Eros_and_Psyche_0.jpg
Podmuchy przedwiośnia bywają źródłem niepokoju, który wzmaga się pod wpływem zmiennej pogody. Dotyczy on każdego. Jednostki wybitne spoglądają za horyzont własnych interesów i niepokoją się czymś więcej niż tylko własnymi sprawami. Wiedzą, że możnaby usunąć z naszej planety wojny, głód, przemoc, niesprawiedliwość, a także uzdrowić relację człowiek – zwierzęta.

Strony

Subskrybuj Myśl literacka