Myśl literacka

Święto poezji na Wileńszczyźnie

wilno.JPG
Zlot Poetów Polskiego Rodowodu to autorski projekt Apolonii Skakowskiej, prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie, laureata tytułu „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, uzyskanego w 2013 roku i Wandy Stańczak, prezes O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów Polskich. To święto tych, którzy piszą wiersze, i tych, którzy je czytają. Jednak nadrzędnym jego celem jest popularyzacja polskiej poezji wśród Polaków, mieszkających poza granicami ojczyzny.

Niezapomniane wakacje

wakacja.JPG
W odległości około 2 kilometrów we wsi Kuzawka był sklep spożywczo-gospodarczy. Lubiłam do niego chodzić nie tylko po zakupy, ale po to, aby wsłuchiwać się w tembr głosów rozmawiających kobiet. Mowa ich była śpiewna, szybka, słownictwo mieszane polsko-ukraińskie, dla mnie wręcz niezrozumiałe. Kuzawka była to wioska zamieszkała przez ludzi starszych. Przed 1954 r młodzież wyjechała do miast uczyć się lub pracować. Moja koleżanka studiowała na Uniwersytecie Gdańskim.

Jan Kasprowicz – piewca Kujaw

Jan_Kasprowicz.jpg
Jan Kasprowicz urodził się w dniu 12 grudnia 1860 roku we wsi Szymborze, niedaleko Inowrocławia. Był synem ubogiego chłopa kujawskiego Piotra Kasprowicza i jego żony Józefy z Kloftów. Jego ojciec nie potrafił czytać ani pisać. Janek był najstarszym z czternaściorga rodzeństwa.

Obejmowanie życia – rozmowa z prof. Marią Szyszkowską

szyszkowska 2a.jpg
„Wychowana byłam w opozycji do marksizmu, który nigdy do mnie nie przemówił. Publikowałam artykuły w „Więzi” i w „Za i przeciw”, ale odnalazłam swoje miejsce dopiero w PAX-ie. Kontakt z PAX-em wynikł z inicjatywy prof. Bolesława Gaweckiego, który doprowadził do pierwszej rozmowy mojej z Bolesławem Piaseckim” – mówi w rozmowie z MP prof. Maria Szyszkowska

Wiosenne emocje

Eros_and_Psyche_0.jpg
Podmuchy przedwiośnia bywają źródłem niepokoju, który wzmaga się pod wpływem zmiennej pogody. Dotyczy on każdego. Jednostki wybitne spoglądają za horyzont własnych interesów i niepokoją się czymś więcej niż tylko własnymi sprawami. Wiedzą, że możnaby usunąć z naszej planety wojny, głód, przemoc, niesprawiedliwość, a także uzdrowić relację człowiek – zwierzęta.

Wartość czynu

adam mickiewicz.jpg
Wzorem do naśladowania powinien być człowiek, który ma odwagę w każdym wieku kalendarzowym rozpoczynać życie od początku. Człowiek, który mimo przeżytych. rozczarowań – ufa nadal tym, którzy go nie zawiedli, a w tym nowo poznanym osobom.

Polacy i Rosjanie w literaturze narodowej

dostojewski 1.jpg
W okresie zaborów Polacy byli postrzegani przez Rosjan w sposób ambiwalentny: polskie powstania i cały ruch narodowowyzwoleńczy budził z jednej strony niechęć Rosjan – uważano Polaków za buntowniczych nacjonalistów, wywyższających się nad Rosjan i inne narody, za ludzi nierozważnych i lekkomyślnych; z drugiej strony sytuacja Polaków budziła wśród światłych Rosjan współczucie, a rosyjski ruch rewolucyjny przeciw caratowi jednoczył się z podziemiem polskim.

Kobiety w Powstaniu Styczniowym

kobiety 1863.jpg
Kobiety polskie wielokrotnie udowodniły, że w wielu życiowych sytuacjach radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. W warunkach ekstremalnych, kiedy zagrożone są wartości narodowe w obronie Ojczyzny zdolne są poświęcić swoje mienie, zdrowie, a nawet życie.

Widokówka z Inowrocławia

inowrocław.jpg
Inowrocław kojarzy się przede wszystkim z takimi nazwiskami literatów jak: Jan Kasprowicz, Stanisław Przybyszewski, Bronisława Wajs ( nazywana Papuszą). Z pobliskiej Pakości pochodził także Stanisław Szenic, który wydał kilkanaście książek, poświęconych historii Polski (w szczególności Warszawy) .Prawdziwą kopalnią wiedzy o historycznych postaciach z Kujaw jest Janina Sikorska, dyrektor Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Braterstwo

wigilia-boze-narodzenie.jpg
Różnimy się między sobą cechami indywidualnymi, ale im bardziej odstajemy od ogółu, tym większą potrzebą staje się braterstwo z innymi. Wzmaga ono siły witalne, co sprzyja podejmowaniu czynów. Działania człowieka powinny mieć na celu urzeczywistnianie ideałów. To one udoskonalają – w rezultacie realizacji – świat rzeczywisty.

Strony

Subskrybuj Myśl literacka