Historia

O Piłsudskim bez retuszu

jp.jpg
Kończąc pracę nie mogę pominąć swoich refleksji. Pierwszą, niezmiernie istotną jest fakt, iż Polska jako państwo nadal jest w moim przeświadczeniu krajem postkolonialnym. Fakt wieloletniej niewoli, zaborów, brutalnej sanacyjnej dyktatury, II wojny światowej oraz komunistycznego państwa — PRL-u wywarł bardzo głębokie piętno na polskim społeczeństwie.

Sanacyjny etatyzm (1926-1939)

czolo 1_1.jpg
Po sprowokowaniu krótkiej wojny domowej z konstytucyjnymi władzami Rzeczypospolitej i po przejęciu władzy na drodze zamachu stanu, sanacja rozpoczęła proces budowy socjalistycznego państwa i socjalistycznej, zetatyzowanej gospodarki.

Szantaż moralny jako podstawa polskiej kultury politycznej

05.jpg
Kiedy myślę o Powstaniu Warszawskim, myślę o rzezi Woli – eksterminacji od 30 do 65 tys. mieszkańców tej dzielnicy w dniach 5-7 sierpnia 1944 roku. Pod względem barbarzyństwa mordu porównywalnej tylko z masakrą nankińską.

Znów powstanie warszawskie…, czy ostatnie?

PowstanieWarszawskie-9.jpg
Motto: "Powstanie Warszawskie, które samo w sobie (…) było zrywem tragicznie bezsensownym. Koniec z tym szaleństwem! Raz na zawsze! (Prof. Bogusław Wolniewicz, Powstania a patriotyzm, kanał You Tube „Głos Racjonalny”)

O Legionach inaczej

okl legiony 2_0.jpg
W książce tej nie będę obalał legionowego mitu. Z mitami narodowymi się nie walczy; kto bierze się za to „dzieło”, jest z góry skazany na klęskę. Józef Piłsudski ma dla Polski określone zasługi, których nikt go pozbawić nie może. Ambicją niniejszej publikacji jest pokazanie całej złożoności i wielobarwności ruchu legionowego z jego różnymi korzeniami.

Karygodna zbrodnia

powst 7.jpg
Poniżej przedstawiamy unikatowy dokument „Oświadczenie warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej” z listopada 1944 roku. Jednym z jego autorów był nieżyjący już Wieslaw Chrzanowski. Zadziwia celność argumentacji sprzeciwiającej się podejmowanym już wtedy próbom usprawiedliwia decyzji o wszczęciu powstania:

Podzwonne dla demokracji

rybraski.jpg
Tak więc wszelkie inicjatywy Klubu Narodowego, czy to w zakresie reform ustrojowych, czy też przeciwdziałania dotyczące łamania prawa, jak i zahamowania sytuacji kryzysowej trafiały w próżnię. Rybarski podobnie jak Dmowski i część działaczy starszej generacji obozu narodowego zaczęła liczyć w połowie 1931 r. na załamanie się rządów sanacyjnych i, że należy się na tę chwilę przygotować.

Wspomnienie o Ignacym Kozielewskim

kozielewski.jpg
Ignacy Kozielewski był współtwórcą harcerstwa polskiego, działaczem społecznym, redaktorem wielu pism. Tak się złożyło, że stał się znany na całą Polskę. Otrzymał ku swojej czci dwie ulice: w Częstochowie i w Brwinowie, wydano niedawno jego niektóre publikacje książkowe, odbyły się dla jego upamiętnienia sympozja i pogadanki.

Przyczynek do biografii Doboszyńskiego

doboszynski_1949.jpg
Na książkę „Życiorysy pamięci” składają się wspomnienia matki i syna – Jadwigi i Krzysztofa Malkiewiczów. Jadwiga Malkiewiczowa była siostrą Adama Doboszyńskiego, jednego z czołowych przedstawicieli przedwojennego młodego pokolenia obozu narodowego.

W obronie obozowej przeszłości Józefa Cyrankiewicza (2)

cyran 3.jpg
„Gazeta Polska” rozpowszechniała w 1995 roku relację niejakiego Antoniego Gładysza, który twierdził, że Cyrankiewicz każdego dnia zachęcał „sędziów, księży i posłów, ministrów i działaczy społecznych” do ucieczki z obozu, a gdy ci zebrali się w nocy na umówionym miejscu – odprowadzał ich do komory gazowej, a Lucjan Motyka palił ich zwłoki. Pomijając już absurdalność tej historii należy dodać, że Antoni Gładysz nigdy nie był więźniem KL Auschwitz, tylko KL Gross-Rosen [7].

Strony

Subskrybuj Historia