Nacjonalistyczny obraz II Rzeczpospolitej

prosto_z_mostu.jpg
Praca zatytułowana „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939” jest zbiorem artykułów autorstwa badaczy z Polski, Niemiec i Szwajcarii. Poszczególne artykuły składają się na kolejne rozdziały, poświęcone m.in.: recepcji faszyzmu i narodowego socjalizmu w II RP, „kwestii żydowskiej”, twórczości kobiet, instytucjom kulturalnym, koncepcjom wspólnoty narodowej, relacjom prawicy z Kościołem katolickim.

Między Mykoła Łebedem a Victorią Nuland

Nuland.jpg
Polska reakcja na ostatnie wydarzenia na Ukrainie, pomimo tworzonego przez media wrażenia jednomyślności, obejmuje różne postawy. W oficjalnej przestrzeni publicznej reprezentowanej przez rząd, opozycję i media głównego nurtu, rzeczywiście panuje jednomyślność. Mamy do czynienia z zadziwiającą zgodnością władzy i opozycji parlamentarnej.

Janusz Zabłocki (1926-2014)

large_zablocki.jpg
13 marca zmarł w Warszawie znany w PRL działacz katolicki – Janusz Zabłocki. Postać nieco zapomniana, kontrowersyjna, ale nie pozbawiona cech polityka rasowego. Zabłocki apogeum swojego znaczenia przeżywał po 1981 roku, kiedy założył Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS), który miał ambicję przekształcenia się w chadecką partię polityczną.

Francuska i polska prawica, Krym a racja stanu

front-national.jpg
Obserwując ukraińską biegunkę polityczną, na którą chorują partie postsolidarnościowe, także te, które uważają się za "prawicowe", warto zwrócić uwagę, że autentyczna prawica europejska absolutnie nie ma zamiaru poświęcać interesów własnych państw na rzecz "internacjonalnego" i abstrakcyjnego postulatu obrony integralności terytorialnej Ukrainy.

Na tropach „rosyjskiej agentury”

isakowicz_0.jpg Prof. Andrzej Zybertowicz, zaniepokojony tym, że „w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej prorosyjskich komentarzy”, ogłosił na portalu niezależna.pl, iż są one inspirowane przez rosyjską agenturę wpływu, albo pochodzą od użytecznych idiotów (niezależna.pl, 9.03.2014).

Gromadnościowość vel neokomunizm

Ponadczasowość komunizmu w czasach nowożytnych i jego niewytłumaczalne niedookreślenie można rozumieć tylko w jeden sposób – jest to ideologia „twardego rdzenia”, którym jest walka z Bogiem; tak z Prawem Objawionym jak i z Prawem Naturalnym.
Oznacza to promocję docelowo totalnego chaosu i destrukcji, ponieważ Prawo Naturalne jest jedynym czynnikiem łączącym ludzi nawet ponad cywilizacjami. Przed 100 laty Centralne Siły Polityczne rozpoczęły pod osłoną I wojny światowej instalowanie w Rosji potwornego ustroju antychrześcijańskiego.

Przemilczana lekcja „Solidarności”

Pokolenie „Solidarności” – tej pierwszej, a można nawet powiedzieć, że tej wielkiej i prawdziwej, ponieważ skupiała aż 9 milionów dorosłych i pracujących Polaków – odchodzi na emeryturę. W 1980 roku mówiono, że oddolną rewolucją moralną kierowali 30-35-latkowie. Dzisiaj mają 64-69 lat.

Bohdana Poręby służba polskiemu dziedzictwu

poreba mysl.jpg
„Do Boga ręce podnieśmy
Język rozwiązujmy niemy.
Synowie Bozi jesteśmy
Czym jutro – jeszcze nie wiemy”.

Potrzebna nowa Malta

W dniach 2-3 grudnia 1989 roku u wybrzeży Malty przywódcy ZSRR i USA ogłosili zakończenie zimnej wojny i określili warunki, na jakich to się dokona. ZSRR zgodził się na zjednoczenie Niemiec i w dalszej konsekwencji na wycofanie swoich wojsk z centrum Europy. Tak też się stało. Po 25 latach od tego wydarzenia, które – jak się wydawało – otwierało nową epokę w dziejach świata, epokę współpracy i pokoju – widać jak na dłoni, że potrzebna jest nowa Malta.

Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina

put 1.jpeg

Władimir Putin wystąpił w dniu 18 marca br. na Kremlu wobec deputowanych Dumy Państwowej, członków Rady Federacji, kierownictwa regionów Rosji i przedstawicieli społeczeństwa. Oto pełny tekst tego wystąpienia.

Strony

Subskrybuj Myśl Polska (archiwum) RSS