Nasza odpowiedzialność za świat

kul_0.jpg
Ojciec święty Jan Paweł II, który był prorokiem naszych czasów, wybiegającym swoją myślą w daleką przyszłość, jak nikt rozumiał problemy współczesnego świata, i wielką rolę, jaką ma w nim do spełnienia Kościół katolicki, w tym zwłaszcza jego kadrowe zastępy kapłanów i osób konsekrowanych.

Wokół Narodowych Sił Zbrojnych

nsz 1a.jpg
W ostatnich latach widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania problematyką dotyczącą formacji zbrojnego podziemia niepodległościowego w czasie ostatniej wojny i tuż po jej zakończeniu. Na gruncie dziejów endecji znajduje to swoje odbicie w zainteresowaniu działalnością i funkcjonowaniem zbrojnego podziemia narodowego. Na czoło wysuwa się problematyka dotycząca Narodowych Sił Zbrojnych. Objawia się to m.in. w dużej liczbie publikacji poświęconych tej formacji.

Prawda o sytuacji Polaków w Donbasie

lugansk.jpg
Wiele w mediach słyszymy o Polakach żyjących w Donbasie, selektywnie wybrane informacje i opinie mają nam zaprezentować obraz środowiska znajdującego się na skraju wręcz zagłady. Dowiadujemy się, że Polacy w Donbasie są prześladowani, na każdym kroku grozi im niebezpieczeństwo i śmierć, a ponadto głód i nędza z rozpaczą.

Jak Adam Rotfled stał się infantylnym propagandzistą

rotfeld.jpg
Adam Daniel Rotfeld uchodzi za wielki autorytet w sprawach międzynarodowych. Dlatego media bardzo chętnie korzystają z jego usług. Problem w tym, że wywody pana profesora to typowa woda bez treści. Banalność, jednostronność, płytkość – to najbardziej widoczne cechy tej „twórczości” intelektualnej. Dostrzegli to także internauci onet.pl, którzy nie zostawili suchej nitki na „analizie” Rotfelda poświęconej Putinowi i Ukrainie. Najpierw informacja o wywodach Rotfelda a następnie oceny internautów:

Ten zły 2014

5440-ukraine-terror.jpg

Nie ma co ukrywać – rok 2014 do dobrych nie należał. Nigdy jeszcze od chwili zakończenia zimnej wojny i rozpadu ZSRR napięcie w Europie i na świecie nie osiągnęło takiego poziomu. Polska, niestety, znajduje się na pierwszej linii tego nowego frontu konfrontacji między Zachodem a Rosją. W dużej mierze taką pozycję zajęła dzięki swojej polityce zagranicznej, jednostronnej, konfrontacyjnej i uległej wobec możnych zachodnich protektorów.

Nieuchronny konflikt Zachodu z Rosją?

war_0.jpg
Miniony rok był zdominowany przez konflikt między Zachodem a Rosją. 100. rocznica wybuchu I wojny światowej skłaniała do refleksji nad przyszłością świata współczesnego. Po raz pierwszy od wielu lat pojawiało się nie tylko słowo „konflikt”, ale i „wojna”. Poniżej prezentujemy końcowy fragment szkicu prof. Stanisław Bielenia pt. „Znaczenie I wojny światowej w Rosji” będący jednocześnie ostrzeżeniem przed logiką myślenia w kategoriach nieuchronności wielkiego konfliktu światowego.

To piękny i wartościowy album

tlok pobog.jpg
Ukazał się album poświęcony Romanowi Dmowskiemu. W ten sposób Ogólnopolski Komitet uczcił 150 rocznicę urodzin wielkiego Polaka. Zważywszy trwający od dekady regres myśli i ruchu politycznego – odwołującego się do rozumu połączonego z troską o interes narodowy – publikacja albumu stanowi dowód, że szkoła myślenia politycznego wypracowana przez Dmowskiego nadal trwa, pomimo wypchnięcia jej na peryferie polskiej sceny politycznej.

Jak Polska niszczy Grupę Wyszehradzką

fico_0.jpg
Znana jest opinia premiera Węgier Victora Orbana, który życzyłby sobie, aby Polska odgrywała wiodącą rolę w Europie Środkowej. Na przestrzeni historii, w tym także w relatywnie niedalekiej przeszłości, podobne poglądy wielokrotnie zdobywały popularność na Słowacji, a nawet w tradycyjnie sceptycznych wobec Polski Czechach.

Posłowie PiS z wizytą w batalionie „Ajdar”

gosiewska.jpg
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2014 roku w IV Rzeczypospolitej narodziła się nowa świecka tradycja. 23 grudnia portal kresy.pl zamieścił informację, że posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Maria Gosiewska udała się w odwiedziny do ukraińskiego batalionu ochotniczego „Ajdar”. Informację tę potwierdziła tego samego dnia TV Republika, powołując się na korespondenta Radia Wnet, Pawła Bobołowicza.

Turecki gambit

tur 1.jpeg
Pamiętamy z historii, że w czasach gdy osmańska Turcja poważnie zagrażała samemu cesarskiemu Wiedniowi, katolicka Francja pozostawała sułtańskim sojusznikiem, gdyż głównym przeciwnikiem Paryża byli Habsburgowie. Podobnie i teraz: Wietnam współpracuje ze Stanami, gdyż z perspektywy Hanoi – główne zagrożenie pochodzi z Pekinu.

Strony

Subskrybuj Myśl Polska RSS