Banderowcy w KL Auschwitz

sawicki.jpg
Kiedy 22 czerwca 1941 r. wybuchła oczekiwana przez banderowców wojna wraz z wojskami niemieckimi posuwały się ukraińskie „grupy pochodne”. Utworzone one zostały samowolnie przez Banderę z zadaniem proklamowania ukraińskiej niepodległości i werbowania do swych szeregów nowych ochotników. Grupą północną, idącą w kierunku Sokala na Żytomierz, kierował Mykoła Kłymyszyn.

Czy Putin jest groźniejszy od Breżniewa?

breshniev.jpg
Partie polityczne wywodzące się z tradycji "Solidarności" – czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Twój Ruch, Solidarna Polska i Polska Razem – na naszych oczach prześcigają się w radykalizmie, strasząc Polaków rosyjskim zagrożeniem.

Między ONR a Zadrugą

okl motas.jpg
Prof. Bogumił Grott należy do grona historyków, którzy w pierwszej połowie lat 80. ub. wieku zainicjowali badania nad myślą polityczną obozu narodowego w Polsce. Prowadzone przez niego studia nad związkami katolicyzmu z nacjonalizmem oraz neopogańskim nurtem w łonie formacji narodowej znalazły swoje podsumowanie w najpopularniejszej chyba pracy B. Grotta zatytułowanej „Nacjonalizm chrześcijański” (pierwsze wydanie – Kraków 1991).

W oparach rusohisterii

w sieci 1.jpg
Podpalenie Ukrainy przyniosło skutki, przed którymi przestrzegał Vaclav Klaus. Były prezydent Czech jako jedyny europejski polityk zauważył bowiem, że doprowadzenie do starcia o orientację Ukrainy i postawienie jej przed alternatywą Zachód albo Wschód spowoduje nierozwiązywalny konflikt.

To Ameryka jest zagrożeniem dla pokoju

Michael_McFaul.jpg
Na łamach „The American Conservative” (artykuł pt. „Obama w kręgu złych porad”) były oficer CIA Philip Giraldi pisze, że to amerykańskie elity polityczne owładnięte obsesją krzewienia demokracji na modłę zachodnią – stanowią podstawowe źródło kolejnych kryzysów w stosunkach międzynarodowych. Klinicznym przykładem takiej postawy jest były ambasador USA w Rosji Michael McFaul (na zdjęciu). Oto co pisze Giraldi:

Złapał Kozak Tatarzyna...

lavrov.jpg
Na Ukrainie sytuacja jak w dawnych wiekach na tamtejszych stepach: „Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”. Jednym z głównych ustaleń genewskich rozmów „czwórki” była decyzja o rozbrojeniu nielegalnych formacji paramilitarnych, zwolnieniu okupowanych budynków i opuszczeniu zajmowanych placów. Sprawa rozbija się jednak o interpretację tych uzgodnień.

Jędrzej, Maciej i Roman...

Jedrzej Giertych.jpg
Zawsze, kiedy zabiera głos ktoś noszący nazwisko Giertych ludzie odwołujący się do tradycji narodowej nastawiają uszu, żeby dowiedzieć się, co mają do powiedzenie. Złośliwi twierdzą, że z każdym kolejnym następcą Jędrzeja Giertycha, który jest punktem odniesienia – jest gorzej.

Antonina Fijałka „Wierna”

antonina 17.jpg
Antonina Fijałka z d. Leśniewska odeszła. Była jedną z pierwszych konspiratorek, a odeszła jako… jedna z ostatnich. Pochodziła z Radowicz powiat Kowel na Wołyniu. Już w pierwszych dniach, po wybuchu II wojny światowej, przystąpiła do konspiracji. Przysięgę złożyła wraz ze swoim Ojcem – Marcelim i dwoma braćmi – Antonim i Eugeniuszem 11 listopada 1939 roku w Kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Turzysku pow. Kowel. Przybrała pseudonim „Wierna”.

Ernest Bryll na Wiekanoc

Resurrection.jpg

Ernest Bryll to jeden z najwybitniejszych polskich poetów. Jego twórczość często dotyka spraw wiary i tradycji narodowej. W okresie przed 1989 rokiem Bryll często gościł w mediach a jego tomiki poezji rozchodziły się jak w dużych nakładach. Poniżej publikujemy kilka wierszy poety, przeznaczonych do naszego dodatku "Myśl Literacka". Ze względu na objętość w wydaniu papierowym zamieściliśmy tylko dwa z nich.

Kto Jej...

Katolickość nie będzie lekarstwem

Papinian.jpg
W poczuciu zagrożenia dla dopiero co odrodzonej Rzeczypospolitej, w 1936 r. młodzież akademicka ruszyła w sile 20 tysięcy osób na Jasną Górę, aby tam w obecności J. Em. ks. Prymasa Augusta Hlonda ślubować wierność Królowej Polski.

Strony

Subskrybuj Myśl Polska RSS