Władimir Wszechmogący

wladimir.jpg
Holendrzy opowiedzieli się w referendum przeciwko akcesji Ukrainy do UE, pokazując przy okazji żółtą kartkę brukselskiemu i lokalnemu establishmentowi. Narodowcy organizują zaś 10 kwietnia w Warszawie antyislamską manifestację, przełamując tym samym tego dnia smoleńską dominantę. Co łączy ze sobą oba te fakty? Osoba, która ma za nimi rzekomo stać. Politycy wszystkich niemal opcji oraz media wszystkich niemal odcieni w kraju nad Wisłą wiedzą już kto. Rzecz jasna Putin.

Jak historia i pamięć przegrywa z polityką

WP 45.JPG
W ramach wielu narodowości istnieją grupy z grubsza kojarzące coś z historii i przywiązujące do niej pewną wagę. Do zarządzania takimi środowiskami używa się zatem skojarzeń i odwołań właśnie historycznych, a w mniejszym stopniu bytowych, jak w przypadku reszty danego społeczeństwa.

Służył Polsce

BP.jpg
Wiele myśli ciśnie się do głowy, gdy wspominam Bolesława Piaseckiego. Na pewno był osobą wyjątkową. Los nie dał mu jednak możliwości wykazania w całej pełni posiadanych wybitnych umiejętności politycznych w normalnych, demokratycznych warunkach.

Geopolityka według Zapałowskiego

Zapalowski_Andrzej.jpg
W ramach Biblioteki Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych ukazał się XVII tom zawierający zbiór tekstów dr Andrzeja Zapałowskiego (Uniwersytet Rzeszowski) pt. „Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją”. Nowością jest, że współwydawcą tego tomu został miesięcznik „Polityka Polska” (redaktor naczelny Romuald Starosielec), ukazujący się od maja ub. roku.

„Dobra zmiana”

bodak trwam 5.jpg

Czy komendant Straży Pożarnej był w 1981 r. łamistrajkiem, czy może jednak chwalebnie zapisał się w „pierwszym za żelazną kurtyną strajku służb mundurowych”? Kiedy Polska stanie się państwem o potencjale jądrowym? W jakim celu rząd przyznaje specjalne uprawnienia dla Kościoła w nowej ustawie dotyczącej obrotu ziemią? Dlaczego prezes TK zostaje postawiony przed prokuraturą? W jakim celu rozszerzana jest nadmiernie kompetencja służb specjalnych w państwie?

Rajd Katyński jednoczy środowiska

piwar.jpg
Coraz więcej środowisk zgłasza się z prośbą o możliwość zorganizowania pokazu mojego filmu :”Rajd Katyński – śladami pamięci”. Do tej pory dokument pokazaliśmy kolejno w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Na uwagę zasługuje fakt, że losami dzielnych motocyklistów zainteresowane są również i takie środowiska, które niektórych mogą zaskoczyć. Dlatego pozwalam sobie na śmiałą tezę, że Rajd Katyński jednoczy ludzi.

Czas znieść embargo wobec Rosji

PSL.jpg
Nowy program PSL, który zostanie zaprezentowany już wkrótce, zakłada między innymi wspieranie polskich producentów żywności, w szczególności rolników. Sektor ten od 2014 roku przeżywa trudności, związane z brakiem możliwości eksportu na Wschód. Rolnicy ponoszą duże straty z powodu ograniczenia rynków zbytu, tracąc najwięcej w całej Europie.

Co zrobi PiS z ustawą „kresową”?

Ast i jaros.jpg
30 marca b.r. miało miejsce posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Tematem spotkania był projekt ustawy ustanawiający 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian oraz problemy Polaków na Litwie. Obecni byli, oprócz posłów, reprezentantów środowisk kresowych i Polaków z Wileńszczyzny: pomysłodawca ustawy pos. Michał Dworczyk oraz sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak.

Trump jest naszą ostatnią szansą

trump 4a.jpg
Oczywiście, popieram Putina i Orbana. Postrzegam ich jako rozważnych mężów stanu w porównaniu z takimi katastrofami jak Merkel. Zapewne nie żywią nienawiści do własnych narodów, jak nasi przywódcy. Istnieją jednak pewne problemy. Zarówno Putin jak i Orban przywiązani są do tego małostkowego nacjonalizmu, który może być bardzo destrukcyjny w sytuacji kryzysu w skali cywilizacyjnej.

Donald Trump straszy salony

trump 4.jpg
To co się dzieje dzisiaj w czasie kampanii przedwyborczej wino się dziać wiele lat temu. Wrzód który trawił społeczeństwo amerykańskie w końcu pękł. Popularność dwu kandydatów, Donalda Trump’a i Bernie Sanders’a wskazuje, że Amerykanie nie chcą dłużej tolerować wybranych zakulisowo polityków, którzy jak marionetki podskakują na sznurkach oligarchów finansowych.

Strony

Subskrybuj Myśl Polska (archiwum) RSS