Banderowskie hasła w szkole w Górowie Iławeckiem

Gorowo.jpg
Ruch Porozumienie Pokoleń Kresowych wystosował na ręce Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ministra edukacji narodowej, protest przeciwko eksponowaniu w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim haseł używanych przez szowinistyczne i zbrodnicze formacje OUN-UPA. A oto treść tego protestu:

W „Naszym Słowie” bez zmian

sahryn_0.jpg
W „Naszym Słowie” bez zmian, chyba, że zmianami nazwiemy ordynarne powiększanie oszustw dotyczących ludobójstwa na terenach Kresów Wschodnich, dokonanego przez OUN-UPA. „Nasze Słowo” z dnia 23 marca 2014 roku nie przebiera w środkach.

PiS manipuluje katolickim elektoratem – rozmowa z prof. Anną Raźny

bodak kaczor 5.jpg
Czy PiS jest partią reprezentującą elektorat katolicki, czy jest partią cynicznie pasożytującą na elektoracie katolickim? Jak bardzo różnią się realne działania od deklaracji partii Jarosława Kaczyńskiego? Czy w dziedzinie ustroju PiS podjął jakieś działania w celu realizacji postulatów katolickiej nauki społecznej, czy PiS miał jakieś sukcesy w tej dziedzinie?

Nacjonalistyczny obraz II Rzeczpospolitej

prosto_z_mostu.jpg
Praca zatytułowana „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939” jest zbiorem artykułów autorstwa badaczy z Polski, Niemiec i Szwajcarii. Poszczególne artykuły składają się na kolejne rozdziały, poświęcone m.in.: recepcji faszyzmu i narodowego socjalizmu w II RP, „kwestii żydowskiej”, twórczości kobiet, instytucjom kulturalnym, koncepcjom wspólnoty narodowej, relacjom prawicy z Kościołem katolickim.

Między Mykoła Łebedem a Victorią Nuland

Nuland.jpg
Polska reakcja na ostatnie wydarzenia na Ukrainie, pomimo tworzonego przez media wrażenia jednomyślności, obejmuje różne postawy. W oficjalnej przestrzeni publicznej reprezentowanej przez rząd, opozycję i media głównego nurtu, rzeczywiście panuje jednomyślność. Mamy do czynienia z zadziwiającą zgodnością władzy i opozycji parlamentarnej.

Janusz Zabłocki (1926-2014)

large_zablocki.jpg
13 marca zmarł w Warszawie znany w PRL działacz katolicki – Janusz Zabłocki. Postać nieco zapomniana, kontrowersyjna, ale nie pozbawiona cech polityka rasowego. Zabłocki apogeum swojego znaczenia przeżywał po 1981 roku, kiedy założył Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS), który miał ambicję przekształcenia się w chadecką partię polityczną.

Francuska i polska prawica, Krym a racja stanu

front-national.jpg
Obserwując ukraińską biegunkę polityczną, na którą chorują partie postsolidarnościowe, także te, które uważają się za "prawicowe", warto zwrócić uwagę, że autentyczna prawica europejska absolutnie nie ma zamiaru poświęcać interesów własnych państw na rzecz "internacjonalnego" i abstrakcyjnego postulatu obrony integralności terytorialnej Ukrainy.

Na tropach „rosyjskiej agentury”

isakowicz_0.jpg Prof. Andrzej Zybertowicz, zaniepokojony tym, że „w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej prorosyjskich komentarzy”, ogłosił na portalu niezależna.pl, iż są one inspirowane przez rosyjską agenturę wpływu, albo pochodzą od użytecznych idiotów (niezależna.pl, 9.03.2014).

Gromadnościowość vel neokomunizm

Ponadczasowość komunizmu w czasach nowożytnych i jego niewytłumaczalne niedookreślenie można rozumieć tylko w jeden sposób – jest to ideologia „twardego rdzenia”, którym jest walka z Bogiem; tak z Prawem Objawionym jak i z Prawem Naturalnym.
Oznacza to promocję docelowo totalnego chaosu i destrukcji, ponieważ Prawo Naturalne jest jedynym czynnikiem łączącym ludzi nawet ponad cywilizacjami. Przed 100 laty Centralne Siły Polityczne rozpoczęły pod osłoną I wojny światowej instalowanie w Rosji potwornego ustroju antychrześcijańskiego.

Przemilczana lekcja „Solidarności”

Pokolenie „Solidarności” – tej pierwszej, a można nawet powiedzieć, że tej wielkiej i prawdziwej, ponieważ skupiała aż 9 milionów dorosłych i pracujących Polaków – odchodzi na emeryturę. W 1980 roku mówiono, że oddolną rewolucją moralną kierowali 30-35-latkowie. Dzisiaj mają 64-69 lat.

Strony

Subskrybuj Myśl Polska RSS