Pogrzeb gen. Wojciecha Jaruzelskiego jest czasem próby dla wierzących

pogrzeb.jpg
Powinnością kapelanów wojskowych jest modlitwa za poległych i zmarłych żołnierzy oraz ich rodziny. To kapelan stojąc przy ołtarzu Eucharystii prosi Boga, aby okazał miłosierdzie żołnierzowi, który odchodzi na wieczną wartę.

Dziś w katedrze polowej Wojska Polskiego modlimy się za gen. Wojciecha Jaruzelskiego w dniu jego pogrzebu. W tym miejscu nie jest ona czymś nowym, niezwykłym. Od wielu już lat, na prośbę jego przyjaciół, przy tym ołtarzu, raz w miesiącu była sprawowana Msza św. w jego intencji. Generał wiedział o tym. 2 lipca 2009 roku tak pisał w liście do proboszcza parafii katedralnej: „Serdecznie dziękuję za życzliwą pamięć o 86. rocznicy moich urodzin oraz 20-leciu wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażam głęboką wdzięczność w związku z zapowiedzią odprawienia 5 lipca br. Mszy Świętej w Katedrze Polowej WP. W tym dniu będę łączył się myślą i sercem uczestnikami Mszy”.

Modlitwa w intencji Pana Generała jest potwierdzeniem troski Kościoła o to, co najważniejsze – o zbawienie. W ten sposób wspólnota uczniów Chrystusa kontynuuje misję swego Nauczyciela wyrażoną w słowach: „Nie przyszedłem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić” (J 12,47n). Dlatego w czasie tej modlitwy, z troską podejmujemy ziarno wieczności, posiane w sercu Generała w czasie chrztu świętego. Przyzywamy Miłosierdzia Bożego nad całym jego długim życiem, pełnym dramatycznych decyzji, których konsekwencje do dziś budzą wiele emocji. Nade wszystko na ołtarzu składamy dziś dobremu Bogu ostatni akt wiary, na który zdobył się świadomie w obliczu śmierci. A była nim prośba o spowiedź, sakrament chorych i Komunię Świętą.

Historia jeszcze długo będzie oceniać jego słowa, podejmowane decyzje i czyny. Będą to czynić następne pokolenia. Jest jednak różnica pomiędzy oceną a sądem. Sąd w chwili śmierci człowieka należy już tylko do Boga. Wszak On najlepiej zna ludzkie serce. Tylko Bóg wie, co jest w człowieku.
Pogrzeb gen. Wojciecha Jaruzelskiego jest czasem próby dla wierzących. Jak z tej próby wyjdziemy? Czy zdamy egzamin z naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa? Czy pozostaniemy wierni ewangelicznemu przesłaniu?

Papież Franciszek, tuż po wyborze na stolicę Piotrową, wyznał, że „najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie”. Jednocześnie ze smutkiem stwierdził, że czasem pojawia się niewierność temu orędziu.
Jako chrześcijanie jesteśmy apostołami prawdy i miłosierdzia, wyznawcami Boga, który jest sprawiedliwy i miłosierny równocześnie. Tych wartości nie możemy rozdzielać. Zdrada jednej z nich sprawia, że rozmijamy się z Ewangelią.

Można ulec pokusie zakłamania i ukrywania prawdy. Można też oskarżać w imię prawdy, zapominając o tym, że Jezus, gdy dostrzegał nawrócenie, okazywał miłosierdzie. Najbardziej dobitnym potwierdzeniem tego były słowa wypowiedziane na krzyżu do dobrego Łotra: „Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju”.
Czy pozostaniemy wierni ewangelicznym wartościom: prawdzie i miłosierdziu, których nie można rozdzielać?

Jest to także czas próby dla tych, którzy w swoim życiu nie mają odniesienia do Boga, jako wartości najwyższej. Czy potrafią uszanować ostatni wybór Zmarłego i wolę jego rodziny? Czy ten wybór pobudzi ich do refleksji na temat sensu ludzkiego życia i przemijania?

Św. Siostra Faustyna zapisała w swoim „Dzienniczku” takie słowa: „Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię... dla nich przelałem krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego miłosierdzia”.
Zaś Paweł Apostoł w Liście do Rzymian przekonuje nas, że „wszyscy (…) staniemy przed trybunałem Boga. (…) Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu”.

Dzisiaj, gdy przed tym boskim trybunałem staje gen. Wojciech Jaruzelski i sam zdaje sprawę Bogu, z odpowiedzialności za swoje życie i decyzje, które miały wpływ na życie milionów rodaków, prośmy dla niego o miłosierdzie Boże.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Kazanie podczas Mszy św. za duszę gen. Wojciecha Jaruzelskiego
Katedra Polowa, 30 maja 2014 roku
fot. ordynariat.mil.wp.pl