Albin Tybulewicz (1929-2014)

Tybul 17.jpg

17 kwietnia 2014 roku zmarł w Londynie Albin Tybulewicz, członek emigracyjnego Stronnictwa Narodowego (do 1992 roku), członek Rady Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego.

Albin Tybulewicz urodził się 1 marca 1929 na Wołyniu. Po 17 września 1939 roku został wraz z rodziną deportowany w głąb ZSRR. Wraz z Armią Andersa przedostał się przez Uzbekistan i Iran do Indii. Tam skończył polskie gimnazjum oraz rozpoczął edukację w języku angielskim, którą kontynuował na wydziale fizyki University of London.

Po uzyskaniu Bachelor of Science rozpoczął pracę w laboratorium jednej z firm przemysłowych, zaś następnie znalazł zatrudnienie w redakcji pisma „Physics Abstracts”, którego został redaktorem naczelnym. Od 1967 do 1999 pracował jako tłumacz czasopism naukowych i książek. Przetłumaczył łącznie ponad 75 monografii z rosyjskiego na angielski. W 1990 został uhonorowany nagrodą Nathhorsta Międzynarodowej Federacji Tłumaczy. W 1986 współzakładał Instytut ITI, w którym w latach 1999-2001 był wiceprezesem.
Albin Tybulewicz był wieloletnim członkiem prezydium Polskiego Ośrodka Katolickiego w londyńskiej dzielnicy Ealing. W latach 1980-1984 pełnił funkcję prezesa Food for Poland Fund. Wspierał także Polaków na Wołyniu oraz KUL.

W Stronnictwie Narodowym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Politycznego oraz kuriera ds. łączności z Krajem z ramienia prezesów Stronnictwa. W latach 80. XX wieku stał się nieformalnym patronem Ruchu Młodej Polski, wspierał to ugrupowania materialnie i politycznie. Po 1989 rokiem był zwolennikiem ZChN i Wiesława Chrzanowskiego, mimo rezerwy z jaką odnosiło się do tej formacji kierownictwo SN z Antonim Dargasem. Pozostając w opozycji do oficjalnej linii SN na emigracji nigdy nie opuścił tej formacji ani publicznie jej nie dezawuował. Współpracował do końca z Fundacją Narodową im. Romana Dmowskiego, kierowaną od 1993 roku przez hr. Jana Zamoyskiego (1912-2002), będąc jej członkiem założycielem. Pomimo trudności z poruszaniem się, Albin Tybulewicz przyjeżdżał na posiedzenia Rady z Londynu. Był stale zainteresowany podtrzymaniem tradycji Narodowej Demokracji w Polsce.

Szersze wspomnienie o Albinie Tybulewiczu zamieścimy w wydaniu papierowym Myśli Polskiej.