Sukces Polaków i Rosjan na Litwie

awpl.jpg
Koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan (AWPL-AR)uzyskała 8 proc. poparcia, zdobyła 70 mandatów w ośmiu samorządach. W poprzednich wyborach, przed czterema laty, uzyskała 65 mandatów w siedmiu samorządach. Najwięcej głosów w niedzielnych wyborach samorządowych na Litwie zdobyli socjaldemokraci.

Koalicja AWPL i Aliansu Rosjan nieco zwiększyła dotychczasowy stan posiadania - zdobyła mandaty radnych w ośmiu samorządach i dwa stanowiska merów. Najwięcej głosów zdobyła współrządząca w kraju Litewska Partia Socjaldemokratyczna - 19,08 proc. Na drugim miejscu są konserwatyści: Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci - 15,75 proc., na trzecim - Litewski Ruch Liberałów - 15,39 proc. głosów.

A oto reakcja w z wyborów na stronie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie"

"Niczym szczególnym te wybory samorządowe nie wyróżniły się" - stwierdzili członkowie Głównej Komisji Wyborczej podczas konferencji prasowej w Sejmie, poświęconej podsumowaniu wyników niedzielnych wyborów.
Nie zgodzi się z tą opinią większość mieszkańców Wileńszczyzny i nie tylko, dla których ostatnie wybory były i szczególne, i wyjątkowe, a to ze względu na ogromny sukces jaki odniosła w nich Koalicja Akcji Wyborczej Polaków i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”. Akcja Wyborcza w tych wyborach nie tylko zdołała obronić zdobyte pozycje, ale i  powiększyć swój dorobek i znacznie rozszerzyć sfery wpływów, zdobywając mandaty w rejonie szyrwinckim oraz Wisagini.
 
Szok i zaskoczenie

Ogromnym zaskoczeniem, a dla niektórych wręcz szokiem było zdobycie drugiego miejsca w stolicy kraju – Wilnie. Ustąpiliśmy jedynie koalicji kandydatów niezależnych kontrowersyjnego eksmera Arturasa Zuokasa, która uzyskała o jeden mandat więcej. „Blok Waldemara Tomaszewskiego” w stolicy triumfował w 57 dzielnicach wyborczych, z ogólnej liczby 151, uzyskując poparcie 15,24 proc. głosujących. – Zdobycie 11 mandatów w stolicy jest przekroczeniem pewnej granicy, odzwierciedleniem potencjalnych możliwości i demonstracją siły, o ile działamy wspólnie. Pokazaliśmy po raz kolejny, że w jedności siła – z dumą skomentował wyniki wyborów przewodniczący AWPL.

Jak podkreślają politolodzy i komentatorzy litewskiej sceny politycznej, na sukces wyborczy regionalnej partii duży wpływ miały właśnie osobiste walory jej charyzmatycznego lidera Waldemara Tomaszewskiego – jego zdolności organizacyjne i głęboka wiara w ostateczny sukces.
 
Głosowali też Litwini

Na „Blok Waldemara Tomaszewskiego” oddano w sumie prawie 75 tys. głosów, co stanowi 6,2 proc. głosów w skali całego kraju, a to dało nam piąte miejsce wśród ugrupowań politycznych, działających na litewskiej scenie politycznej, co jest rekordowym osiągnięciem dla partii regionalnej, która wystawiła listy tylko w 11 samorządach z 60. Na listy „Bloku Waldemara Tomaszewskiego” głosy oddało o 3 tysiące więcej wyborców, niż przed czterema laty, gdy to AWPL zdobyła 53 mandaty, a w tych wyborach wywalczyła ich aż 62. Dodatkowo 3 mandaty zdobyli przedstawiciele Aliansu Rosjan. Te budujące wyniki potwierdzają, że na AWPL oddają głosy nie tylko Polacy, Rosjanie, Białorusini, ale także Litwini, których było sporo na listach i którzy otrzymali wiele głosów rankingowych.
 
Ciężko wypracowany sukces

Politolodzy nie spodziewali się takiego sukcesu Bloku Tomaszewskiego, nie wszyscy też nasi działacze uwierzyli słowom przewodniczącego AWPL, który przed wyborami zapowiadał zdobycie 62 mandatów, w tej liczbie 11 w Wilnie.
Zdaniem Tomaszewskiego, na ten sukces partia ciężko pracowała i jest to zasługa przede wszystkim wiernego, mądrego i stałego elektoratu partii, członków wielotysięcznego trójszczeblowego sztabu, agitatorów, obserwatorów i członków komisji. Sukces jest tym wymowniejszy, bo ani jeden przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie otrzymał stanowiska przewodniczącego w żadnej z rejonowych komisji wyborczych, nawet na terenach zamieszkanych w większości przez Polaków
 – AWPL nie splamiła się aferami korupcyjnymi, skandalami, a jej przedstawiciele pracowali kompetentnie i uczciwie. To zaimponowało wyborcom, bo uwierzyli, że wreszcie nastał czas na uczciwą politykę – z przekonaniem stwierdził przewodniczący AWPL.
 
Zaufania nie utraciła

Fantastyczne, wręcz rewelacyjne poparcie uzyskała AWPL w rejonie solecznickim, zdobywając 22 mandaty z 25! Jest to ewenement w skali całego kraju, a na kandydatów z ramienia Akcji Wyborczej oddano aż 70,29 proc. głosów!
AWPL zachowała swe pozycje w rejonie wileńskim, gdzie zdobyła po raz drugi z rzędu 19 mandatów i otrzymała rekordowe 64,72 proc. poparcia, a przecież w rejonie podstołecznym mieszka 60 proc. Polaków. Trzeba podkreślić, że w tych dwóch rejonach AWPL rządzi niepodzielnie od 16 lat, ale zaufania wyborców nie utraciła, bo nie składa obietnic bez pokrycia.

Status quo został zachowany też w rejonie trockim – 5 mandatów. Ubolewać należy, że do zdobycia szóstego mandatu zabrakło jedynie dwunastu głosów! W Trockiem kandydatom z listy AWPL zaufało 18,74 proc. wyborców.
Powiększył się dorobek partii w rejonie święciańskim. Akcja będzie legitymowała się tam 4 mandatami (przedtem 3) przy ponad 13-procentowym poparciu.
 
Większe możliwości wyboru

Jako wielki lokalny sukces należy potraktować wywalczenie dwóch mandatów w Wisagini, gdzie AWPL nie wystawiała swej listy od 1995 roku, i takiejże liczby w rejonie szyrwinckim, gdzie partia odzyskuje utracone niegdyś pozycje.

W ogóle „Blok Waldemara Tomaszewskiego” zdobył mandaty w siedmiu samorządach, w poprzedniej kadencji w pięciu, a więc geografia wpływów się rozszerza. Zdaniem przewodniczącego AWPL, już samo wystawienie list w Druskienikach, Elektrenach, rejonie malackim i jezioroskim było organizacyjnym sukcesem, a ludzie otrzymali większe możliwości wyboru. Chociaż na razie nie udało się tam zdobyć mandatu, to otrzymując około dwóch procent poparcia, AWPL w dwóch dzielnicach wyborczych – Turmontach i Kimbarciszkach w rejonie jezioroskim – nawet zdobyła pierwsze miejsce.
 
Mądrze zagospodarować

Tomaszewski cieszył się też, że dopisała frekwencja, która tradycyjnie w rejonach podwileńskich była najwyższą. Według niego, wyniki wyborów samorządowych są dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi. – O ile uda się nam utrzymać zaufanie wyborców na dotychczasowym poziomie możemy mieć nawet 10 przedstawicieli w Sejmie i powołać własną frakcję – optymistycznie stwierdził lider AWPL.

Dodał też, że tym historycznym zwycięstwem należy mądrze zagospodarować. Szczególnie dotyczy to miasta Wilna, gdzie AWPL będzie dążyła do obsadzenia fotela mera. Jak zauważył politolog Lauras Bielinis, jest to oczywiste, gdyż żadna rządząca koalicja nie obejdzie się bez Bloku Tomaszewskiego. Zrozumiałym jest, że nie będzie to sprawa łatwa, ale wcale nie niemożliwa.

We wtorek, w samo południe, w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej została odprawiona Msza. św., która była dziękczynieniem Bogu Wszechmogącemu oraz Matce Miłosierdzia – Opiekunce Ziemi Wileńskiej – za pomyślne wyniki w wyborach samorządowych i wielkie zwycięstwo Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.
 
Zygmunt Żdanowicz
 
 
Wyniki wyborów (liczba zdobytych mandatów) do samorządów, w których AWPL będzie miała swoich przedstawicieli
 
m. Wilno
1.     Koalicja Arturasa Zuokasa i Wilna                                                                                          12
2.     Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”                  11
3.     Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy                                                          10
4.     Partia Pracy                                                                                                                           8
5.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                            5
6.     Partia „Porządek i Sprawiedliwość”                                                                                          5
 
Rejon wileński
1.     Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”                   19
2.     Centroprawicowa koalicja                                                                                                       3
3.     Partia Pracy                                                                                                                            2
4.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                           2
5.     Partia „Porządek i Sprawiedliwość”                                                                                          1
 
Rejon solecznicki
1.     Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”                   22
2.     Partia Pracy                                                                                                                            2
3.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                            1
 
Rejon trocki
1.     Związek Liberałów i Centrum                                                                                                  6
2.     Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”                   5
3.     Partia Pracy                                                                                                                           4
4.     Nowy Związek (socjalliberałowie)                                                                                            3
5.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                           3
6.     Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy                                                             2
7.     Partia Chrześcijańska                                                                                                              2
 
Rejon święciański
1.     Nowy Związek (socjalliberałowie)                                                                                             7
2.     Związek Liberałów i Centrum                                                                                                   6
3.     Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”                    4
4.     Ludowy Związek Chłopski Litwy                                                                                              2
5.     Partia Pracy                                                                                                                            2
6.     Ruch Liberałów Litwy                                                                                                              2
7.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                            1
8.     Darius Velička                                                                                                                         1
 
Rejon szyrwincki
1.     Partia Pracy                                                                                                                             6
2.     Ludowy Związek Chłopski Litwy                                                                                                 3
3.     Związek Liberałów i Centrum                                                                                                     3
4.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                             2
5.     Partia „Porządek i Sprawiedliwość”                                                                                           2
6.     Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy                                                                2
7.     Akcja Wyborcza Polaków na Litwie                                                                                         2
8.     Vincas Jasiukevičius                                                                                                                 1
 
Wisaginia
1      Związek Liberałów i Centrum                                                                                                     8
2.     Ruch Liberałów Litwy                                                                                                                5
3.     Ludowa Partia Litwy                                                                                                                  3
4.     Partia „Porządek i Sprawiedliwość”                                                                                            2
5.     Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                                             2
6.     Akcja Wyborcza Polaków na Litwie                                                                                         2
7.     Partia Pracy                                                                                                                              2
8.     Związek Rosjan Litwy                                                                                                                1
 
 
 
Partie i listy, które zdobyły ponad 10 000 głosów                                               
Nr.      Nazwa partii                                                                                                Liczba głosów
     
    1      Socjaldemokratyczna Partia Litwy                                                                          181.407
    2      Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy                                               163.039
    3      Partia Pracy                                                                                                          110.049
    4      Partia „Porządek i Sprawiedliwość”                                                                          95.097
    5      Koalicja Akcji Wyborczej i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”   76.239
    6      Związek Liberałów i Centrum                                                                                  72.187
    7      Ludowy Związek Chłopski Litwy                                                                               71.099
    8      Ruch Liberałów Litwy                                                                                             62.816
    9      Nowy Związek (socjalliberałowie)                                                                            39.350
  10      Koalicja Arturasa Zuokasa i Wilna                                                                           34.136
  11      Partia Chrześcijańska                                                                                            19.527
  12      Ludowa Partia Litwy                                                                                              11.872
  13      Partia „Młoda Litwa”                                                                                             11.791
  14      Litewska Partia Centrum                                                                                        10.856
 
Awpl.lt

Dzial: