O Romanie Dmowskim w Ciechanowie

motas 1.jpg
Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów było organizatorem konferencji naukowej pt. „Roman Dmowski – twórca Polski Niepodległej”. Korzystając z gościnności dr. Leszka Zygnera, konferencja odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Przybyli członkowie większości organizacji patriotycznych działających w mieście oraz mieszkańcy Ciechanowa, Ostrołęki, Działdowa, Przasnysza, Mławy, Warszawy – razem ponda 70 osób.

Konferencja została nagłośniona przez lokalne media: tygodnik „Czas Ciechanowa”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Polskę Niepodległą", portale eciechanow.pl, ciechanowonline.pl, ciechanowinaczej.pl, rozgłośnie radiowe: KRDP oraz Radio7, pismo historyczne „Reduta”.
Przed rozpoczęciem obrad Jan Engelgard, członek Komitetu Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego wręczył pamiątkowe medale wybite z tej okazji osobom działających na polu kultury i utrwalania dziedzictwa narodowego. Odznaczeni zostali oraz otrzymali album „Roman Dmowski 1864-1939”:

doc. dr Leszek Zygner – rektor PWSZ.

Przemysław Czyżewski – sekretarz Związku Żołnierzy NSZ.

Piotr Kaszubowski – regionalista, historyk, poeta, mieszkaniec Przasnysza.

Rafał Wróblewski – pracownik Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Bartosz Krejpowicz – prezes Stowarzyszenia „Narodowy Ciechanów”.

W części zasadniczej wygłoszono cztery referaty. Jan Engelgard mówił o życiu i idei Romana Dmowskiego. Dr Marian Szołucha o poglądach gospodarczych Romana Dmowskiego, Maciej Motas zreferował dyskusję jaka miała miejsce przez odsłonięciem pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie, a Piotr Kaszubowski przedstawił sylwetkę miejscowego działacza narodowego Stanisława Chełchowskiego (1866-1907).

Ten zamieszkały w Chojnowie k. Przasnysza ziemianin był od lat 80. XIX wieku przyjacielem Romana Dmowskiego, poznali się na studiach w Warszawie. Chełchowski był przyrodnikiem i etnografem. Dmowski spędził lato 1886 roku w jego majątku Chojnowo, zostawiając jako ślad swojego pobytu dowcipny wiersz na cześć kolegi.

W działalność stricte polityczną Chełchowski zaangażował się po 1905 roku, biorąc udział w wyborach do I Dumy, zdobywając mandat z listy Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Przedwczesna śmierć przerwała jego aktywność społeczną i polityczną. Pamięć o Chełchowskim jest na północnym Mazowszu bardzo żywa, artykuły jemu poświęcone ukazały się ostatnio w piśmie „Reduta” i „Roczniku Przasnyskim” (2014). Był on jednym z wielu działaczy, którzy jeszcze w końcu XIX wieku budowali struktury Narodowej Demokracji w Królestwie, obok takich zasłużonych jak Leon Rutkowski w Płońsku, Aleksander Maciesza w Płocku i Antoni Troczewski w Kutnie.

Po konferencji zebrani mogli nabyć książki Wydawnictwa Capitalbook i Wydawnictwa Myśl Polska, w tym album „Roman Dmowski 1864-1939”.
Na zdjęciu: Maciej Motas i Jan Engelgard

opr. ej

Dzial: