Władysław Pacholczyk (1903-1944)

pacholczyk.jpg
70 lat temu, 20 grudnia 1944 roku, został zamordowany w Częstochowie działacz narodowy, żołnierz NSZ-AK, Władysław Pacholczyk. Zbrodni dokonało komando Otmara Wawrzkowicza (wywodzącego się ze Związku Jaszczurczego), współpracującego z agentem SD Herbertem Jurą. Pacholczyk był przeciwny nasilającej się współpracy NSZ z Niemcami (Brygada Świętokrzyska), optował za ponownym scaleniem z AK.

Ten mord, nie jedyny, był haniebną kartą w dziejach tej formacji. Eliminacja przeciwników współpracy NSZ z Niemcami miała charakter zbrodniczy, dokonywana była od bałamutnym hasłem „walki a agenturą komunistyczną”, w co po dziś dzień wierzą niektórzy młodzi adepci myśli narodowej wspierani przez kliku historyków. Pacholczyk, wywodzący się ze Stronnictwa Narodowego, nie był żadnym „komunistycznym agentem”. Był wierny zasadom obozu narodowego i nie godził się na haniebną i zdradziecką współpracę NSZ (Brygady Świętokrzyskiej) z Gestapo i SD. Uważał, że to uwłacza pamięci tych NZS-owców i członków Związku Jaszczurczego, którzy w pierwszych latach wojny zginęli z rąk Niemców. Zapłacił za to życiem. I dlatego to on powinien być dzisiaj uznany za bohatera a nie jego mordercy.

Poniżej biogram Pacholczyka wg Wikipedii:
Był działaczem Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski na terenie pow. Opoczno i Końskie. W latach 1929–1940 (z przerwami) sprawował funkcję prezesa powiatowego SN w Opocznie. Od 1931 do wybuchu wojny był członkiem Rady Naczelnej SN. Od lipca do grudnia 1934 i ponownie od października 1935 do kwietnia 1936 na mocy postanowienia wojewody kieleckiego przebywał w obozie w Berezie Kartuskiej jako więzień polityczny.
W listopadzie 1939 zorganizował Komendę Powiatową NOW w Opocznie, na czele której stanął. Od lutego 1940 działał w Sztabie Komendy Okręgu NOW w Radomiu. W IV kwartale 1940 został przeniesiony do Komendy Głównej NOW. Zajmował się organizowaniem pracy konspiracyjnej w okręgach całego kraju.
W lipcu 1942 znalazł się w grupie Augusta Michałowskiego ps. "Roman", która była przeciwna scaleniu NOW z AK. Następnie wszedł w skład tymczasowej Komisji Rządzącej SN oraz Komendy Głównej NSZ, których był współorganizatorem.
W latach 1943–1944 był członkiem konspiracyjnego Zarządu Głównego SN, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego.
W I kwartale 1944 należał do grupy opowiadającej się za podporządkowaniem NSZ Komendzie Głównej AK, do czego doszło w kwietniu 1944. Wówczas wszedł w skład Zarządu Głównego SN "Kwadrat". Po upadku powstania warszawskiego przebywał w Radomiu, Kielcach, Skarżysku i Częstochowie, gdzie nawiązywał kontakty organizacyjne z NSZ i Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym.
20 grudnia 1944 został zamordowany w Częstochowie przez grupę Otmara Wawrzkowicza ps. Oleś, Kaczkowski ze Związku Jaszczurczego będącego emanacją Obozu Narodowo-Radykalnego w willi zajmowanej przez Herberta Junga "Toma".