Proroctwo Thilo Sarrazina

Davey_cartoon_Parthenon-Eurozone_12-086.jpg
Kiedy w 2012 roku ukazała się na rynku niemieckim książka Thilo Sarrazina „Europa nie potrzebuje Euro”, została zignorowana. Także jej polskie wydanie nie wywołało jakiejś wielkiej dyskusji. Tymczasem kiedy czyta się główne tezy tej pracy dzisiaj, w przeddzień wyjścia Grecji ze strefy Euro, możemy mówić o proroctwie Sarrazina.

Główna teza jego książki brzmiała tak: „Euro było przede wszystkim projektem politycznym. Traktat z Maastricht nie zdał testu praktycznego, gdyż większość jego sygnatariuszy nie miała woli trzymania się jego litery, a także dlatego, że nie istniały – i nadal nie istnieją – możliwości skutecznego egzekwowania zachowań zgodnych z zapisami traktatowymi. Wspólna waluta w czasie pierwszych trzynastu lat funkcjonowania nie przyniosła mierzalnych korzyści ekonomicznych. Na odwrót – euro stworzyło specyficzne ryzyka zarówno dla krajów z nadwyżkami handlowymi, jak i dla krajów z deficytami bilansów płatniczych, które w ostatnich latach przybrały realne formy. Europejski Bank Centralny – inaczej niż wcześniej Niemiecki Bank Centralny, który w swoich działaniach potrafił zachowywać neutralność polityczną – znalazł się niejako w oku cyklonu najróżniejszych żądań i oczekiwań”.

Sarrazin przestrzegał: „Polityka ratunkowa skazuje Niemcy, jako kraj w przyszłości ponoszący główne koszty pomocy dla Grecji, na pełnienie z konieczności funkcji kuratora gospodarczego tego kraju. Trzeba wobec tego zauważyć, że przerasta to możliwości wychowawcy i wychowującego, by opisywana wyżej, kształtowana przez tysiąclecia mentalność mogła w krótkim czasie ulec zmianie pod wpływem dyscyplinujących skutków euro i kryteriów z Maastricht”.

Wyjście Grecji ze strefy Euro może uruchomić mechanizm kuli śniegowej – następne kraje w kolejce to Włochy, Hiszpania i Portugalia. Od tego jak Grecja poradzi sobie, ewentualnie, bez euro zależy bardzo wiele. Unia Europejska jest w głębokim kryzysie – nie tylko ze względu na Grecję, ale i na wplątanie się, w wyniku nacisków USA, w beznadziejny konflikt z Rosją i bezradność wobec masowego szturmu imigrantów na swoje terytorium, będącego note bene także rezultatem awanturniczej polityki amerykańskiej.

Jan Engelgard
Rys. davey-cartoon