Pamięci Legionu Puławskiego

balazak.jpg
W dniu 24 maja 2015 roku Pakosławiu k. Iłży odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę, jaka stoczył z Niemcami Legiom Puławski 19 i 20 maja 1915 roku. Organizatorami uroczystości był burmistrz Iłży oraz Liga Polskich Rodzin. Patronat nad obchodami objęło Muzeum Niepodległości reprezentowane przez Jana Engelgarda. Poniżej wystąpienie Witolda Bałażaka, prezesa LPR pod pomnikiem poległych legionistów:

Spotykamy się na uroczystości poświęconej 100. rocznicy bitwy pod Pakosławiem, która była chrztem bojowym Legionu Puławskiego. Ta wojenna batalia była jednym z przejawów konkretnej i trafnej odpowiedzi na pytania, jakie stawały przed tamtym pokoleniem Polaków w związku z konfliktem zbrojnym pomiędzy państwami zaborczymi (Prusami i Austro-Węgrami, a Rosją).

Konflikt ten, oczekiwany z nadzieją przez Polaków, stwarzał wymarzoną koniunkturę do upomnienia się o Polskę, ale pod warunkiem odpowiedniego przygotowania, podzielonych zaborczym kordonem Rodaków, oraz zachowania Narodu wobec wytworzenia się sprzyjających warunków, co wiązało się z udzieleniem narodowej odpowiedzi, polskiego wyboru na konkretne i fundamentalne pytania:
- przeciw Rosji, czy przeciw Niemcom, zbrojne powstanie, czy akcja dyplomatyczna wspomagana czynem zbrojnym, ale po dobrej stronie, rewolucja, czy konsekwentna i wytrwała praca u podstaw, zależność od obcych sił, czy suwerenność polskiej polityki, namiastka niepodległości na części zaboru rosyjskiego, czy zjednoczenie ziem trzech zaborów jako pewnik autentycznej przyszłej niepodległości, mała Polska bez dostępu do morza, czy Polska wielka z ujściem Wisły i morskim wybrzeżem, Polska socjalistyczna, czy oparta na fundamentach tysiącletnich dziejów, Polska walki klas i wpływów socjalistyczno-rewolucyjnych oraz konserwatywno-ugodowych, czy Ojczyzna dbająca o wszystkie stany i dzielnice – wszechpolska, interes Polski w służbie interesów partyjnych i partykularnych, czy służebność własnego Stronnictwa, oraz wytrwała i konsekwentna praca, dla dobra Polski.

Historia – najlepsza nauczycielka życia – uczy, że tamto pokolenie Polaków zdało egzamin z narodowych obowiązków. Ustawienie sprawy polskiej po stronie koalicji antyniemieckiej, czego przejawem był również czyn zbrojny Legionu Puławskiego, ale przede wszystkim działania dyplomatyczne Narodowej Demokracji z Romanem Dmowskim na czele, doprowadziły do zwycięstwa nad Niemcami, a Polska, jako jedno z państw tej koalicji, odzyskała zjednoczenie ziem wszystkich zaborów i, w konsekwencji, niepodległość.

1l listopada 1918 r. Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była Polska, a 28 czerwca 1919 r. w Wersalu wracaliśmy jako państwo na mapę Europy. Czyn zbrojny i ofiara żołnierzy Legionu Puławskiego pięknie wpisuje się w politykę polską i odbudowanie państwa.
Dlatego dziś, składając wyrazy największej wdzięczności Ofiarą Mszy św. sprawowanej w ich intencji, pochylając głowy nad ich grobem, wołamy:
O cześć wam rodacy, o cześć wam druhowie,
Co za Ojczyznę polegliście w grobie
I cześć wam zostanie na wieki!

Witold Bałażak – Prezes Ligi Polskich Rodzin
Na zdjęciu: Witold Bałażak.

Dzial: