Firma BIN – 25 lat rewolucji w przechowalnictwie

bin500_2.jpg
Znakomity przykład i dowód polskiej przedsiębiorczości, zaradności i efektywności polskiej myśli technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej oraz polskiej wystarczalności finansowej stanowi od 25 lat właśnie rodzima Firma ,,BIN” sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Narutowicza 12 (www.bin.agro.pl).

Jej skrótowa nazwa określa trafnie istotę i walory działania i funkcjonowania, czyli bezpieczeństwo, innowacyjność i nowoczesność w realizacji polskiej myśli gospodarczej oraz polskiego produktu. Te ważne cechy pod względem praktycznej przydatności i funkcjonalności posiadają rzeczywiście silosy zbożowe BIN, stanowiący wiodący produkt aleksandrowsko-kujawskiego przedsiębiorstwa. Pomysł, koncepcja, produkcja i użytkowanie tych silosów od razu stały się naprawdę znakomitym wynalazkiem i produktem w gospodarce rolnej, gdyż wprost zrewolucjonizowały przechowywanie i składowanie ziaren zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych.

Dotychczasowe, tradycyjne i kłopotliwe – z wielkimi stratami – nieracjonalne przetrzymywanie zwłaszcza zbóż w stertach, stodołach, złych pomieszczeniach lub na klepiskach, można było więc zacząć zastępować specjalistycznymi, nowoczesnymi, bezszkodowymi urządzeniami magazynowymi. Proces racjonalnego składowania w silosach zbożowych BIN trwa oraz nieustannie zwiększa się w naszym rolnictwie i przetwórstwie paszowym. Trwałe i bezszkodowe składowanie w nich odbywa się dzięki zastosowaniu konserwacji, schładzania i dosuszania ziaren zbóż metodą aktywnej wentylacji.

Przy czym załadunek i rozładunek jest zmechanizowany i zautomatyzowany. Krajobraz rolniczy upiększa oraz znacząco racjonalizuje składowanie ziaren zbóż, kukurydzy i nasion w Polsce już przeszło w 60.000 srebrzystych i okazałych wielkością, z blachy ocynkowanej silosów BIN o ogólnej ładowności przekraczającej 5.000.000 ton. To wielkie osiągnięcie finansowe, organizacyjne, techniczne, i produkcyjne – wspólne Firmy ,,BIN” i rolników.

Nasze rolnictwo potrzebuje jednak co najmniej podwojonej liczby silosów, aby wszędzie odbywało się racjonalne, nowoczesne magazynowanie zwłaszcza ziaren zbóż. Producent tych prawdziwych ,,skarbonek chłopskich”, jakimi są powszechnie określane silosy BIN, ma tego świadomość. Stąd też ciągle dokonuje starań niezbędnych i zapewniających realizację zwiększonych zadań produkcyjnych oraz organizacyjnych- teraz i w przyszłości.

,,BIN” jest uznaną marką, która zadowala zaufanie i potrzeby rolników. To przecież lider w dziedzinie nowoczesnego i racjonalnego przechowalnictwa w rolnictwie. Produkcja i stawianie silosów zbożowych są stale udoskonalane konstrukcyjnie, technicznie i organizacyjnie – w ścisłej współpracy ,,BIN” z rolnikami, stowarzyszeniami rolniczymi, naukowcami wyższych szkół i instytutów rolniczych oraz przedstawicielami zarządzającymi krajową gospodarką.

Efekty są widoczne i zauważalne – duże. 25 lat temu w Aleksandrowie Kujawskim zaczęto produkcję od dwóch małych typów silosów zbożowych. Obecnie totalnie udoskonalone silosy BIN są produkowane i sprawnie instalowane w rolnictwie i przetwórstwie paszowym aż w 15. typach ładowności: od 10 do 2200 ton. Tym samym w pełni zaspokajają różne potrzeby rolników i przetwórców pasz- zarówno w ojczyźnie, jak również już w kilkunastu krajach Europy. Stale rośnie zainteresowanie silosami BIN nie tylko wśród europejskich rolników, ale też w Azji (tutaj przodują Chiny). To dobrze świadczy o wartości użytkowej silosów produkowanych w Aleksandrowie Kujawskim.

Silosy zbożowe BIN słyną nie tylko z wysokiej jakości, nowoczesności i użyteczności, ale też mają relatywnie niską cenę. Te konkurencyjne urządzenia magazynowe można nabywać w dowolnych warunkach płatniczych- za gotówkę, na kredyt bankowy i na spłaty ratalne.

Podstawowa oferta projektowo-produkcyjno-zbytowa Firmy ,,BIN”, stanowiąca oczywiście silosy zbożowe, jest dodatkowo uzupełniana przez produkcję i dostawę- dla rolnictwa- różnego rodzaju wyposażenia technicznego typu: przenośniki ślimakowe i kubełkowe, kompleksowe paszarnie, suszarnie podłogowe czy wiaty. Ponadto dużym powodzeniem cieszą się produkowane bardzo funkcjonalne szafki i schowki szkolne oraz przystanki autobusowe.

Jednakże 25-letnią sławę, pomyślność i wdzięczność rodzima Firma ,,BIN” zawdzięcza głównie koncepcji, produkcji i sprzedaży silosów zbożowych. Pomysłodawcą, wynalazcą i autorem ich jest inż. Zygmunt Krzemiński. Przez długie lata był twórcą i właścicielem firmy. To bardzo zasłużony człowiek dla ,,BIN”. Aktualnie merytorycznie patronuje udoskonaleniom swojej twórczości technicznej.

Natomiast od dłuższego czasu bieżące i faktyczne szefostwo Firmy ,,BIN” spoczywa kompetentnie oraz efektywnie w gestii braci – prezesa Jana i wiceprezesa Pawła Krzemińskich. Pod Ich prezesurą ,,BIN” znacząco i pewnie rozwinął oraz udoskonalił produkcję, sprzedaż i instalowanie silosów zbożowych- tak w Polsce, jak i w Europie. Typowa polska Firma ,,BIN” kwitnie- ku ogólnemu zadowoleniu- pomyślnie w ciągu 25 lat. Jest bowiem od początku mądrze, efektywnie, sprawnie i odpowiedzialnie zarządzana. Zarząd potrafi zachęcać i mobilizować do korzystnej, zgodnej i wydajnej pracy 150-osobową załogę.

Cale przedsiębiorstwo – ogólna powierzchnia (około 8,5 ha), hale, magazyny i biurowiec (łącznie około 18 tysięcy metrów kwadratowych) oraz otoczenie- prezentuje się korzystnie. Występuje ład, porządek, dobra organizacja i dbałość. Nade wszystko hale produkcyjne są dobrze zorganizowane i wyposażone technicznie. To przejaw ciągłości dobrego inwestowanie w firmie. W Firmie ,,BIN” dba się od zawsze nie tylko o produkcyjną i ekonomiczną pomyślność, lecz również o umiejętność i korzyści współpracy z zewnętrznym istnieniem i otoczeniem. W ramach aktywnego marketingu i różnorodnej promocji, pracownicy regularnie uczestniczą w prestiżowych targach, wystawach i konferencjach gospodarczych, prezentując owocnie nowe dokonania i osiągnięcia produkcji.

Systematyczna łączność i współpraca z władzami państwowymi, parlamentem, samorządem, organizacjami rolniczymi oraz mediami zapewniają ,,BIN” powszechną dobrą obecność, znajomość i opinię w społecznej i wiejskiej infrastrukturze Polski. W szczególności docenia się i realizuje korzystne i bieżące kontakty z prasą, radiem i telewizją. Prawie wszystkie czasopisma rolnicze i gospodarcze w kraju stale publikują dokonania i osiągnięcia aleksandrowsko-kujawskiego przedsiębiorstwa.
W promocji i marketingu Firmy ,,BIN” odegrał wielką, pożyteczną i niezapomnianą rolę przedwcześnie zmarły magister ekonomii Stanisław Kaszubski. Dzięki Jego rolniczym staraniom, pomysłom i zabiegom binowskie silosy zbożowe są tak dobrze znane w kraju i za granicą. Stworzony przez Kolegę Stanisława (obaj jesteśmy absolwentami SGH, 3 lata temu był opublikowany o Nim artykuł na łamach ,,MP”) oryginalny i konkretny program promocyjno-marketingowy nadal jest w Firmie ,,BIN” starannie i aktywnie kontynuowany przez inżyniera Andrzeja Muszyńskiego i magistra Przemysława Bochata.

W upowszechnianiu dokonań i sukcesów w produkcji, sprzedaży i instalowaniu rewelacyjnych pod względem jakości, nowoczesności i użyteczności silosów zbożowych BIN mam pewien swój udział. Jako pierwszy dziennikarz prasy ogólnokrajowej miałem możliwość i satysfakcję rozpoczęcia pisania dużych publikacji o rewolucyjnych walorach użytkowych silosów BIN w składowaniu ziaren zbóż w polskim rolnictwie. O pomyśle, stworzeniu i rozpoczęciu produkcji silosów zbożowych w Aleksandrowie Kujawskim ukazał się 24 lata temu mój pierwszy artykuł w ówczesnym ,,Słowie Powszechnym”. Przez wiele lat jako jedyny dziennikarz promowałem silosy BIN i ich producenta w krajowym środowisku rolniczym, korzystając z targów, wystaw, spotkań gospodarczych oraz kilku czasopism rolniczych i ekonomicznych. Udało mi się wydrukować łącznie co najmniej 100 obszernych i problemowych publikacji o dokonaniach Firmy ,,BIN” – najwięcej w tygodniku rolniczym ,,Obserwator” (który organizował również wśród rolników konkursy upowszechniające silosy zbożowe). Ostatnio dla tej tematyki były i są życzliwe łamy ,,Myśli Gospodarczej” i ,,Myśli Polskiej”.

Przedsiębiorstwo ,,BIN” przyczynia się do rozsławiania historycznego miasta powiatowego Aleksandrowa Kujawskiego oraz pięknych Kujaw (tudzież ostatnio Polski w świecie). Siedzibę ,,BIN” odwiedzają przecież liczni interesanci i kontrahenci krajowi i zagraniczni. Dawnej przyjeżdżali tu masowo polscy rolnicy. Teraz zmalały ich osobiste wizyty, gdyż mogą informować się o silosach i dokonywać zakupów w wygodniejszy sposób. Poprzez pisemne zamówienia pocztowe, telefon, internet oraz w 14. autoryzowanych punktach sprzedaży Firmy ,,BIN”, zlokalizowanych w dogodnych rejonach kraju.
Przedsiębiorstwo ,,BIN” uczestniczy ochoczo w różnych społecznych akcjach i zadaniach, mających charakter lokalny, wojewódzki i ogólnopolski. Miasto i powiat Aleksandrów Kujawski bywa oczywiście najczęstszym adresatem i odbiorcą charytatywnych wspomagań. Efektywna i efektowna postawa oraz działalność społeczno-gospodarcza szefostwa i pracowników polskiej- rodzinnej Spółki ,,BIN” jest właściwie uznawana i doceniana przez rolników i władze naszego państwa.

Potwierdza to choćby pokaźna zawartość dużej, zakładowej gabloty. Łatwo dostrzec w niej liczne prestiżowe wyróżnienia, uhonorowania i podziękowania. Gablota jest pełna różnych dyplomów, odznaczeń, nagród, medali, gratulacji i upominków, otrzymywanych słusznie od rolników, organizacji rolniczych i technicznych, resortów rolnictwa i gospodarki, parlamentu, samorządu, redakcji prasowych oraz urzędu prezydenta RP. Bardzo zaszczytne są zwłaszcza branżowe medale i tytuły: MTP, Złoty Inżynier Roku, Wybitny Agroprzedsiębiorca, Krajowy Mistrz Agro-Ligi, Maszyna Roku czy Wzorowy Przedsiębiorca.

Firmie ,,BIN” należą się szczere, zasłużone gratulacje za wytrwałość i sukcesy w zakresie koncepcji, produkcji, technologii, gospodarności, finansowej egzystencji, jakości, nowoczesności oraz bezpiecznej pewności stałego zwiększania dostaw silosów zbożowych dla rodzimego i zagranicznego rolnictwa. Z okazji jubileuszu 25-letcia powstania oraz produkcji rewelacyjnych silosów zbożowych prosimy Zarząd i Załogę Firmy ,,BIN” o przyjęcie – oprócz należnych gratulacji i podziękowań – przede wszystkim najlepszych i najserdeczniejszych życzeń niesłabnącej siły, wytrwałości, pomyślności, zdrowotności i aktywności na rzecz ciągłej realizacji ambitnych programów i rosnących zadań w przyszłości.

Stanisław Wiesław Matey
Myśl Polska, nr 13-14 (29.03-5.04.2015)

Dzial: