Przeszłość i przyszłość relacji z Rosją

konf.jpg
23 października w Zielonce odbyła się organizowana przez Wyższą Szkołę Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera konferencja poświęcona trudnym relacjom polsko-rosyjskim. Jej głównym celem było podjęcie próby umiejscowienia źródeł problemów w naszych stosunkach, ale także zastanowienie się nad możliwymi drogami wyjścia z przedłużającego się kryzysu, który doprowadził do faktycznego zamrożenia kontaktów Warszawy z Moskwą.

Patronat nad konferencją, w której udział wzięli naukowcy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, eksperci i dziennikarze, objęła „Myśl Polska”.

Założyciel i prorektor WSWMiR Radosław Barwin Zagórski, otwierając konferencję, podkreślił, że najistotniejszym z tytułowych problemów do przedyskutowania jest polska rusofobia, przejawiająca się na wszystkich możliwych płaszczyznach. Stan relacji polsko-rosyjskich na szerszym tle międzynarodowym nakreślił ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew.

O różnych wizjach przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej mówił prof. Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych), autor całej serii książek prezentujących kontekst historyczny naszych relacji bilateralnych z państwem rosyjskim na przestrzeni wieków. Warszawską szkołę realizmu politycznego reprezentowali na konferencji prof. Stanisław Bieleń i prof. Andrzej Wierzbicki.

O relacjach polsko-rosyjskich w kontekście niestabilności systemu stosunków międzynarodowych mówił prof. Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), zaś potrzebę współpracy z naszym wschodnim sąsiadem obszernie uzasadniał francuski uczony prof. Bruno Drweski z paryskiego instytutu INALCO. Swoimi uwagami na dyskutowany temat podzielili się również przedstawiciele mediów: redaktor naczelny tygodnika „Fakty po Mitach” Dariusz Cychol oraz zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd” Paweł Dybicz.

Część konferencji poświęcona historii relacji polsko-rosyjskich i polskiej myśli politycznej wobec Rosji poprowadzona została przez redaktora naczelnego „Myśli Polskiej” Jana Engelgarda. Wzięli w niej udział m.in. dr Violetta Wiernicka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mariusz Świder, znany z łamów „Myśli Polskiej” były dyplomata i autor szeregu książek popularnonaukowych. Poza tym redakcję „Myśli Polskiej” na konferencji reprezentowali dr Mateusz Piskorski, Agnieszka Piwar oraz Adam Śmiech.

Konferencję zakończył program artystyczny w postaci recitalu pochodzącego z Syberii, mieszkającego od lat w Polsce barda i aktora Jewgiennija Malinowskiego. Organizatorzy już teraz zapowiedzieli, że wkrótce pojawi się plan kolejnej konferencji naukowej, tym razem w gronie uczonych polskich i rosyjskich, której celem będzie odnowienie dialogu środowisk akademickich obu krajów. Wkrótce ukaże się ponadto publikacja pokonferencyjna, zaś na łamach „Myśli Polskiej” opublikowane zostaną wybrane fragmenty wystąpień z konferencji.

MP
26.10.2020

Dzial: