Stanisław Stanik (1949-2020)

stanik 2 czarny 3.jpg
Ze smutkiem informujemy, że po ciężkiej chorobie zmarł red. Stanisław Stanik, redagujący przez wiele lat dodatek do tygodnika „Myśl Polska” pod nazwą „Myśl Literacka”. Miał 71 lat.

Stanisław Stanik urodził się 7 sierpnia 1949 roku w Małoszycach, powiat Opoczno z ojca Antoniego Stanika i matki Anieli z Krakowiaków. Uczył się w Szkole Podstawowej w Poświętnem n/Pilicą, następnie w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, studiował polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizując się w teatrologii. Był przewodniczącym Sekcji Twórczości Własnej przy Kole Polonistów.

Pełnił funkcję redaktora pisma "Polonista". Prowadził grupę poetycką "Quinarius" (łac. Pięciu). Magisterium uzyskał za pracę "Zestaw inscenizacji sztuk Jerzego Szaniawskiego w latach 1917-1939". Otrzymał za nią Nagrodę Rektorską. Od 1974 roku pracował w popołudniówce "Echo Dnia" w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu, następnie od 1976 roku w Warszawie w Ochotniczych Hufcach Pracy, w redakcji wydawanego przez PAX tygodnika "Kierunki" i w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, gdzie pełnił funkcję sekretarza technicznego w kwartalniku naukowym "Archiwum Termodynamiki".

W latach 1993-1994 był prezesem Oddziału Warszawskiego Związku Twórczego Pisarzy Polskich, pełniąc równocześnie funkcję sekretarza Zarządu Głównego tej organizacji, uchodzącej za alternatywny trzeci związek zawodowy pisarzy obok ZLP i SPP. Współdziałał wkrótce potem z warszawską grupą artystyczną "Świat", zrzeszającą twórców wielu dyscyplin sztuki. Po okresie kłopotów zdrowotnych został redaktorem w "Inspiracjach", wydawanych przez "Civitas Christiana", następnie w "Myśli Polskiej".

Za twórczość w dziedzinie poezji otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Artystycznego rZA oraz w dziedzinie krytyki literackiej nagrodę im. Hulewicza (2008) i im. Herlinga Grudzińskiego za najlepszą książkę roku 2014. Wydał 18 książek (ostatnio wybór poezji "Na wszystkich schodach świata") oraz blisko 2 tysiące artykułów, recenzji i omówień. Jedną z jego ostatnich książek była opublikowana w Wydawnictwie Capital praca „Pisarze nurtu narodowego” (2018) zawierająca teksty opublikowane na łamach "Myśli Literackiej".
8.06.2020