Prof. Cheng Enfu o Chinach i o świecie

shenzen.jpg
W warunkach obecnych globalnych zagrożeń epidemiologicznych i finansowych wydaje się, że ogólna sytuacja w Chinach będzie wyglądała, jak opisano poniżej.

Po pierwsze, liczba nowych zachorowań (stan na 24 marca) na COVID-19 była w Chinach minimalna, przede wszystkim dzięki środkom podjętym w celu zahamowania rozprzestrzeniania wirusa z zagranicy. 95% chińskich pracowników przystąpiło do pracy. Wpływ epidemii w Chinach i na świecie na gospodarkę chińską ma charakter ograniczony i tymczasowy, a według wstępnych danych wzrost PKB wyniesie w tym roku w ChRL 5,6%.

Po drugie, Chiny muszą zredukować rezerwy walutowe w dolarach amerykańskich, obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych i innych aktywach dolarowych, sprowadzić ich udział do bezpiecznego minimum pozwalającego na prowadzenie bieżących operacji handlowych. Jednocześnie Chiny powinny zwiększać zapasy złota, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i innych surowców, żeby zredukować ryzyko związane ze spadkiem zaufania do dolara.

Po trzecie, ChRL powinny wcielać w życie ukierunkowaną i szczególną politykę fiskalną, wspierać podstawową infrastrukturę dla każdego mieszkańca w takich sferach, jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, kultura, sport i inne. Należy precyzyjnie i ostrożnie korzystać z narzędzi polityki kredytowo-pieniężnej, w sposób przemyślany obchodzić się z emisją pieniądza, dużą uwagę zwracać na kwestię finansowania realnej gospodarki.

Po czwarte, w ramach „Jednej Drogi, Jednego Szlaku” trzeba równocześnie realizować dwa cele – kontroli epidemiologicznej i stymulowania inwestycji infrastrukturalnych. Grupy specjalistów medycznych i sprzętu medycznego zostały skierowane do Iranu, Włoch i innych krajów położonych na szlaku „Jednej Drogi, Jednego Pasa” znajdujących się w ciężkiej sytuacji epidemiologicznej, aby tam na miejscu świadczyć konkretną pomoc. Chińskie firmy w tych krajach wprowadziły system pracy na odległość i inne praktyki w celu kontynuowania projektów inwestycyjnych w czasach epidemii. Wszystko to potwierdza, jak bardzo w obecnych czasach losy wszystkich krajów są współzależne i jak ważna jest współpraca pomiędzy nimi w ramach „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

Biorąc pod uwagę fakt, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych zanotował spadek na poziomie prawie 30%, a także analizując proces oddziaływania na linii epidemia koronawirusa – finanse, możemy dojść do czterech podstawowych wniosków.

Po pierwsze, epidemia jest dla spadku giełdowego w Stanach Zjednoczonych wytłumaczeniem, a nie przyczyną. Pandemia obnażyła istniejące tam i w innych krajach sprzeczności wewnętrzne, dowiodła iluzoryczności rozwoju i istnienia gigantycznych baniek finansowych po kryzysie na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku.

Po drugie, panika pełni rolę ogniwa pośredniczącego pomiędzy epidemią a powiązaniami finansowymi. Obecnie światowa gospodarka zdominowana przez Europę i Stany Zjednoczone znajduje się w stanie paniki, która wywołana jest oczekiwaniami związanymi z epidemią, prognozowanym spadkiem wzrostu gospodarczego, szokiem na rynkach finansowych a nawet instrumentów ratunkowych stosowanych na rynku. Te nastroje z całą pewnością pogłębiają kryzys.

Po trzecie, wątpliwości budzi skuteczność środków ratunkowych. W warunkach, w których wpływ epidemii daje o sobie znać przede wszystkim w sektorze zaopatrzenia, rola polityki pieniężno-kredytowej uległa znacznemu obniżeniu, a instrumenty polityczne okazują się niewystarczające. Nawet niewielkie odchylenia powodować mogą zwiększenie poziomu spekulacji. Pojawia się pułapka polegająca na tym, że rezygnacja z mechanizmów rynkowych prowadzi do upadku gospodarczego, a ich uruchomienie – do pogłębienia epidemii.

Po czwarte,
wybuch epidemii może doprowadzić do skutków jeszcze bardziej niszczących i przewyższających spodziewane straty. W raporcie UNCTAD czytamy, że z powodu pandemii koronawirusa średnioroczny poziom wzrostu na świecie w 2020 roku wyniesie mniej niż 2,5% i świat zderzy się z najpoważniejszym wyzwaniem od czasów światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.

Źródło: globalaffairs.ru

Prof. Cheng Enfu – dyrektor Centrum Badań nad Rozwojem Społeczno-Ekonomicznym Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, przewodniczący Światowego Towarzystwa Ekonomii Politycznej.

Myśl Polska, nr 15-16 (12-19.04.2020)

Dzial: