Mariusz Affek – In memoriam

affek.jpg

Zmarł dr Mariusz Affek, historyk, konserwatysta, był przez pewien czas publicystą Myśli Polskiej. Poniżej zamieszczamy wspomnienie o Nim autorstwa Artura Zawiszy:

Świeć Panie nad duszą tajemniczego doktora Mariusza Affka. Wszyscy koledzy z konserwatywnej prawicy pamiętają go jako członka władz Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego od samych początków. Zasiadał w Radzie Głównej i w Straży Klubu, ale zawsze w swego rodzaju opozycji wobec prezesa odrodzonego KZM śp. Artura Górskiego.

Paradoksem jest, iż w XX wieku późniejszy poseł Artur Górski reprezentował tradycjonalistyczną linię w środowisku monarchistycznym, a doktor Mariusz Affek bardziej umiarkowaną i wręcz liberalizującą. Natomiast w XXI wieku poseł Artur trafił w ramiona centroprawicowego establishmentu i tam dokonał żywota, a doktor Mariusz związany był z Ligą Polskich Rodzin i jej następcami na ideowej prawicy aż do ostatnich dni swego życia i pracy.

Piszę o tajemniczym doktorze Mariuszu Affku, ponieważ żył swoim osobnym życiem. Był absolwentem Wydziału Historii UW i pracownikiem Instytutu Nauk Historycznych PAN, znawcą historii Włoch i doktorem nauk humanistycznych, współpracownikiem Polskiego Radia i publicystą licznych tytułów prawicowych. Jednak zawsze był w stosunku ludzi jakoś na lekki dystans, trochę nieśmiały czy skryty w sobie oraz choć często uśmiechnięty i zawsze uprzejmy, to mający w swoim wnętrzu myśli i słowa gdzieś ukryte i niewypowiedziane. Chodził po obrzeżach środowisk politycznych, chociaż przez wielu traktowany z respektem i obdarzany szacunkiem.

Odszedł po cichu, nie na polu krwawej walki, ale w warsztacie pracy naukowej. Zapamiętamy go łagodnie uśmiechniętego i dobrze życzącego wszystkim z głębi swego tajemniczego serca.

Na zdjęciu – Mariusz Affek (z prawej) na konwencji LPR w 2006 roku, obok Maciej Eckardt.

Dzial: