Program Federacji dla Rzeczypospolitej „Patriotyzm i Wolność”

kondere.jpg
30 marca odbyła się konferencja programowa partii Federacja dla Rzeczypospolitej. Podczas konferencji ogłoszono program FdR zatytułowany „Patriotyzm i Wolność”. Wedle swoich twórców Federacja stoi w opozycji wobec mało patriotycznej Koalicji Europejskiej oraz mocno socjalistycznej Zjednoczonej Prawicy.

Konferencję otworzył założyciel i prezes Federacji poseł Marek Jakubiak. Jakubiak wyjaśnił motywy założenia FdR jako samodzielnej partii oraz powody jej udziału koalicji wyborczej do Parlamentu Europejskiego pod nazwą Konfederacja. „Mamy program tak patriotyczny jak narodowcy oraz tak wolnościowy jak wolnościowcy, ale wszystko w ramach jednej partii”, jak podsumował Jakubiak dwa filary programu swojej partii.

Marek Jakubiak wyraził satysfakcję z powołania sejmowego koła Konfederacji, które w jego zamierzeniu powinno stać się 15-osobowym klubem poselskim jeszcze w tej kadencji Sejmu. „Kiedy statyczny Kukiz’15 stoi w miejscu, a będąca efemerydą Wiosna kończy się zanim zaczęła, Konfederacja jako najbardziej dynamiczna siła polityczna zaczyna piąć się do góry w sondażach i przyciągać nowych posłów” – powiedział ponad setce swoich działaczy poseł Jakubiak.

Program przedstawili koordynujący prace rady programowej dwaj wiceprezesi partii Jacek Władysław Bartyzel i Artur Zawisza. Były poseł PiS Artur Zawisza referował część polityczną programu zatytułowaną „Patriotyzm – naród i państwo”, natomiast wolnorynkowy ekonomista Jacek W. Bartyzel przedstawiał część gospodarczą pod tytułem „Wolność społeczna i gospodarcza”.

Federacja dla Rzeczypospolitej postuluje system prezydencki na wzór amerykański równoważony modelem referendalnym i vetem obywatelskim, wybory sejmowe z jednomandatowych okręgów wyborczych z głosem alternatywnym promującym mniejsze stronnictwa, merytoryczny Senat o charakterze samorządowym i uniwersyteckim oraz zastąpienie upartyjnionego Trybunału Konstytucyjnego podejmującym decyzje 3 głosów Sądem Najwyższym.

Program duży nacisk kładzie na reformę państwa i sądownictwa. Wedle FdR dokonana zostanie lustracja zadań państwa i ich konstytucyjne zawężenie oraz stosowany będzie ranking obywatelski dotyczący sprawności urzędów, w których ma obowiązywać czytelna siatka płac. Krajowa Rada Sądownictwa i regionalni prokuratorzy będą wybierani przez społeczeństwo spośród osób posiadających kompetencje, natomiast sędziowie będą wyłaniani w otwartych konkursach z grona doświadczonych prawników po 40 roku życia.

W sporze o Unię Europejską program Federacji opowiada się za poszanowaniem czterech unijnych swobód oraz równą pozycją polskich rolników. Federacja natomiast sprzeciwia się narzucania prawa unijnego wbrew konstytucji, planowanej armii europejskiej, jednolitym unijnym podatkom oraz odbieraniu Polsce należnych dotacji z motywów politycznych. Federacja chce zastosować filtr imigracyjny poprzez odebranie 500+ obywatelom innych krajów, wydalanie z kraju cudzoziemców popełniających przestępstwa i przeciwdziałanie powstawaniu dzielnic zbrodni zamieszkałych wyłącznie przez imigrantów przy poszanowaniu osób pracujących na rzecz wzrostu gospodarczego.

Federacja kładzie nacisk na wolności osobiste i gospodarcze, podkreślając fundamentalne znaczenie praw człowieka, wspólnot naturalnych takich jak rodzina oraz swobód gospodarczych. Gospodarka wolnorynkowa musi opierać się pełnej swobodzie zawierania umów, zarówno w zakresie transakcji jak i świadczenia pracy oraz na ograniczeniu regulacji, zezwoleń czy licencji do minimum. Federacja będzie dążyć do radykalnego zmniejszenia biurokracji i uchylenia tworzących ją ustaw.

Państwo ograniczone proponowane przez Federację musi znacząco zmniejszyć swoją administrację i zredukować wydatki publiczne do poziomu nieprzekraczającego 30% PKB. Niskie i proste podatki dla wszystkich FdR chce osiągnąć ograniczając wydatki socjalne (w tym 500+) do grupy najbardziej potrzebujących. Federacja proponuje docelową likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych, który uważa za karę nakładaną na pracę. W okresie przejściowym radykalnie wzrośnie kwota wolna od podatku (30 tysięcy zł plus ulgi na dzieci). Oprócz PIT Federacja będzie dążyć do likwidacji ponad 100 różnych podatków i opłat o mniejszym znaczeniu, a powodujących obciążenia biurokratyczne dla obywateli. Podatek dochodowy dla firm zostanie zastąpiony prostym podatkiem przychodowym, a podstawą systemu fiskalnego będzie jednolity VAT. Wszelkie nowe podatki wymagałyby zgody obywateli w referendum.

Tanie państwo ułatwi walkę z długiem publicznym, a uchwalanie budżetu z deficytem byłoby wedle programu zakazane. FdR chce mówić obywatelom prawdę o możliwościach finansowych państwa, dlatego proponuje wprowadzenie emerytury obywatelskiej zaspokajającej wyłącznie podstawowe potrzeby. Resztę systemu emerytalnego stanowić będą prywatne, dobrowolne oszczędności kapitałowe.
Federacja obiecuje oddać obywatelom oszczędności z OFE przejęte przez ZUS w 2014 roku. Program zakłada, że ochrona własności prywatnej i swoboda dysponowania nią mają stanowić podstawę ładu społecznego. Polacy mają być narodem właścicieli, a postulowana przez Federację prywatyzacja spółek skarbu państwa i komunalnych będzie mieć charakter przede wszystkim obywatelski i giełdowy. Do systemu opieki zdrowotnej wprowadzone zostaną konkurujące ze sobą Kasy Zdrowia. Konkurencję i wybór w zakresie edukacji ma zaś zapewnić wprowadzenie bonu edukacyjnego.

Zarząd Federacji dla Rzeczypospolitej

Dzial: