Przemilczana rocznica

Jerzy_Buzek_2011.jpg
11 listopada 2017 roku minęła bardzo ważna, przemilczana rocznica. 20. rocznica utworzenia rządu Jerzego Buzka, rządu AWS-UW. Rządu, który zadał Polsce ciosy, jakie normalnie państwo otrzymuje podczas wojny. Propaganda „Gazety Polskiej” od ponad 20 lat powtarza mantrę o komunistach, którzy skorzystali na transformacji i niszczyli podobno po 1989 roku Polskę.

To jednak nie komuniści rządzili w latach 1997-2001 i doprowadzili do: głębokiej deindustrializacji, w tym zniszczenia górnictwa i wielu innych gałęzi przemysłu poprzez „prywatyzację” (najwięcej „sprywatyzował” rząd AWS-UW) lub likwidację (górnictwo, cukrownictwo i in.) nadzorowaną przez Bank Światowy, strukturalnego bezrobocia (rezultat deindustrializacji), co skutkowało masową emigracją po wejściu Polski do UE, trwałego załamania finansów publicznych, zamierzonego obniżenia nakładów na publiczną służbę zdrowia w celu wymuszenia jej prywatyzacji, co skutkuje do dzisiaj zapaścią publicznej służby zdrowia, degradacji publicznego transportu (przede wszystkim kolei, co skutkowało likwidacją nie tylko połączeń, ale wielu szlaków kolejowych), degradacji oświaty publicznej poprzez reformę Handkego (sprawa gimnazjów), zniszczenia systemu emerytalnego poprzez przyjęcie skompromitowanego w Chile i Argentynie modelu „emerytur kapitałowych” (Otwarte Fundusze Emerytalne), którego jedynym celem było doprowadzenie do obniżenia emerytur, wyzbycia się przez państwo sektora bankowego na rzecz obcego kapitału, wyzbycia się przez państwo kontroli nad sektorem ubezpieczeń, mającego charakter wręcz kryminalny (afera Eureko), zablokowania powszechnego uwłaszczenia obywateli, co umożliwiło reprywatyzację – największą patologię Polski ostatniego ćwierćwiecza.

No i trzeba jeszcze dodać reformę administracyjną, która powołała do życia 16 niewydolnych województw i trójszczeblowy samorząd (gdy do skutecznego zarządzania wystarczy jednoszczeblowy – na poziomie gminy). Jednym z ukrytych celów tej reformy było stworzenie tysięcy dobrze płatnych stanowisk dla nowej klasy rządzącej. Tajemnicą poliszynela jest również to, że województwo opolskie utworzono tylko po to, by mniejszość niemiecka miała szansę w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Tego wszystkiego dokonał rząd AWS-UW, rząd powołany przy wykorzystaniu papieża Jana Pawła II. Nikt bowiem nie ukrywał, że pielgrzymka Jana Pawła II w czerwcu 1997 roku była elementem kampanii wyborczej AWS (drugim elementem tej kampanii było polityczne wykorzystanie przeciw rządowi SLD-PSL powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 roku).

Już podczas pielgrzymki do Skoczowa w maju 1995 roku Jan Paweł II oświadczył, że „Polską muszą rządzić ludzie sumienia” i w czasie pielgrzymki w 1997 roku jako „ludzie sumienia” wystąpili politycy AWS, padający na kolana przed papieżem m.in. w Zakopanem (Adam Bachleda-Curuś). Z AWS i UW wywodzą się PO i PiS, a więc rządy AWS-UW są faktycznie kontynuowane od 2005 roku. Są kontynuowane ze wszystkimi patologiami zapoczątkowanymi w latach 1997-2001.

Największą z tych patologii jest faktyczne unicestwienie systemu emerytalnego, co dzisiaj skutkuje obniżką emerytur dla służb mundurowych pod pretekstem pracy w SB, a dla mojego pokolenia będzie skutkowało po prostu brakiem emerytur. Z tym wiąże się także inna patologia transformacji – czyli celowa polityka niskich płac. To są tematy, nad którymi należy się pochylić. Tymczasem co roku 11 listopada dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi w Warszawie na ulice pod hasłami, które nie mają związku tematycznego z rzeczywistością.
Bohdan Piętka