Ukraina musi zapłacić

upa_4.jpg
Domagamy się od Rządu RP, zgodnie z postulatami Pana Prezydenta, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz do oszacowania strat materialnych i niematerialnych, by dokonać rzetelnej oceny wysokości zadośćuczynienia, jakie winna zapłacić Ukraina” – piszą do Prezydenta RP środowiska kresowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

dotyczy: wniosek o pomoc w umożliwieniu godnego pochówku ofiar ukraińskiego ludobójstwa oraz pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia od Rządu Ukrainy za straty materialne i niematerialne poniesione podczas zorganizowanego przez OUN-UPA ludobójstwa ludności polskiej.
Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe z radością przyjęły wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz RP (Pana Prezydenta i Pani Premier) wygłoszone podczas obchodów 78. rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Szczególnie ważne słowa padły w Wieluniu, gdzie Pan Prezydent Andrzej Duda mówił o trzech niezbędnych fundamentach właściwej polityki historycznej: dbaniu o pamięć zbudowaną na prawdzie, zadośćuczynieniu za popełnione zbrodnie i przebaczeniu. Cieszy fakt, że po prawie 30 latach znaleźli się w końcu politycy, którzy mają tyle odwagi, by podnieść tę kwestię w odniesieniu do Niemiec.

Niestety jako środowiska kresowe musimy zauważyć, że w tym kontekście w sposób niezwykle czytelny widać niezmierną słabość polskiej polityki prowadzonej przez obecny Rząd (podobnie jak wszystkie poprzednie) w odniesieniu do Ukrainy. Jest to polityka „na kolanach”, choć w obietnicach wyborczych słyszeliśmy o „wstawaniu z kolan”. Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że nasz Rząd w stosunkach dwustronnych z partnerem ukraińskim łamie wszelkie zasady postulowane przez Pana Prezydenta.
Pan Prezydent powiedział w Wieluniu: „...trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a kto mordercą (...) I nie wolno dopuścić do tego, by ta elementarna prawda była zamazywana przez czas, poprzez machinacje różnego rodzaju historyków, czy też, jak kto woli, pseudohistoryków...”. Jak w kontekście tych słów odczytać brak oficjalnego i stanowczego protestu polskiego Rządu wobec budowania na Ukrainie setek pomników i upamiętnień Stepana Bandery, Romana Szuchewycza i innych ludobójców narodu polskiego?!

Jak mamy rozumieć brak polskiego sprzeciwu wobec uznania przez Ukrainę za bohaterów banderowskich rezunów z UPA wyrzynających polskie wsie na Kresach Wschodnich?! Co znaczy pokorne milczenie polskiego Rządu wobec totalnego fałszowania historii przez szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, słusznie nazywanego w naszym środowisku „ukraińskim Goebbelsem”?! Jak mamy postrzegać stałą, olbrzymią daninę finansową dla Ukrainy z kieszeni polskiego podatnika, w sytuacji gdy państwo to kolejny raz zakazuje nam ekshumacji i godnego pochówku dziesiątek tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców i do chwili obecnej spoczywających w dołach, jamach, na śmietniskach, bez grobu i znaku krzyża?

Apelujemy, aby rządzący naszym krajem analogicznie jak do Niemiec, zachowywali się w stosunku do Ukrainy.

Przypominamy, iż ukraińscy nacjonaliści wymordowali ok. 200 tysięcy Polaków (dane szacunkowe, bo Ukraińcy uniemożliwiają ekshumacje), ograbili ich z całego majątku, wiele polskich miejscowości zniszczyli do fundamentów. Stopień okrucieństwa ukraińskich rezunów przekroczył wszystko, co zdarzyło się podczas ostatniej wojny (rozpruwanie ciężarnych kobiet, nadziewanie niemowlaków na sztachety od płotu, zbiorowe gwałty, ćwiartowanie przy użyciu siekier, kos, wideł i młotów). Do wybaczenia potrzebne jest wyznanie win, skrucha, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Współczesne władze Ukrainy gloryfikujące zbrodniarzy z OUN-UPA nigdy nie przyznały się w pełni do zbrodni ani nie przeprosiły za ich dokonanie, budując na zakłamaniu swoją państwowość. Zakłamują także prawdę o masowych mordach dokonanych na Polakach ( Żydach, Rosjanach, Ormianach, Węgrach, Czechach, Słowakach, Cyganach i sprawiedliwych Ukraińcach). W sposób haniebny uniemożliwiają godny pochówek ich ofiar i demoralizują młodych Ukraińców, ukazując im morderców, jako bohaterów.

Domagamy się od Rządu RP, zgodnie z postulatami Pana Prezydenta, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz do oszacowania strat materialnych i niematerialnych, by dokonać rzetelnej oceny wysokości zadośćuczynienia, jakie winna zapłacić Ukraina. Jednocześnie domagamy się stanowczych działań naszego Rządu w celu umożliwienia godnego pochówku naszych krewnych, którzy już ponad 70 lat spoczywają jak dzikie, padłe zwierzęta. To najgorsza hańba polskiego Państwa, by godzić się na takie traktowanie swoich obywateli!

Pobłażliwość dla ludobójców narodu polskiego prowadzi prostą drogą do powtórzenia tragicznej historii naszych krewnych, szczególnie w kontekście napływu do Polski olbrzymiej ilości imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, wychowywanych w kulcie zbrodniarzy wojennych i morderców Polaków.
Reasumując, prosimy Pana Prezydenta i Panią Premier o wszczęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu:

- rzetelnego wyliczenia należnego nam od Ukrainy zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione podczas akcji ludobójstwa ludności polskiej zorganizowanej i przeprowadzonej przez OUN-UPA,
- umożliwienia ekshumacji i godnego pochówku tysięcy polskich ofiar ukraińskich ludobójstwa,
- skutecznego powstrzymania zorganizowanej przez władze Ukrainy akcji masowego fałszowania historii i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych,
- zaprzestania wysokiej pomocy finansowej z kieszeni polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, do czasu zaniechania przez ten kraj haniebnego procederu gloryfikowania ukraińskich ludobójców narodu polskiego,
- zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin ofiar ukraińskiego ludobójstwa występujących z roszczeniami wobec Ukrainy.

Budowanie sztucznej przyjaźni polsko-ukraińskiej na fundamencie kłamstwa wołyńskiego, będzie równie skuteczne jak przyjaźń polsko-radziecka na fundamencie kłamstwa katyńskiego. Prosimy, by nie dzielić polskich ofiar II wojny światowej na te „słuszne” zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „mniej słuszne” zatłuczone ukraińską siekierą.
Łączymy wyrazy najwyższego szacunku

Żary, 6 września 2017 roku
Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach

Dzial: