TG „Sokół” uhonorowane przez Prezydenta RP

BlumOkorski.JPG
„Bez wątpienia działalność gniazd sokolich, obejmująca wszystkie ziemie polskie, a nawet skupiska polonijne rozsiane po świecie, była jednym z ważnych źródeł tego wielkiego sukcesu, który przyniósł naszemu narodowi rok 1918.

Również w następnych dekadach sokolstwo kontynuowało służbę Ojczyźnie, przygotowując doskonałe kadry państwowe i formując kolejne generacje w duchu poświęcenia dla Rzeczypospolitej. Sokoli zapisali wiele pięknych, heroicznych i tragicznych kart w dziejach Polski Podziemnej – zarówno pierwszej, jak i drugiej konspiracji. Naturalnie też ruch stał się jednym z głównych wrogów władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do likwidacji gniazd, ale i próbowała zatrzeć wszelką pamięć o zasługach Towarzystwa Gimnastycznego dla narodu i Ojczyzny” – czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy skierowanym do odznaczonych 13 działaczy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się w gmachu Senatu z udziałem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego; odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczała szefowa Kancelarii Prezydenta RP – minister Małgorzata Sadurska.

Za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i działalność społeczną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został dr Andrzej Bogucki, z którym niedawno nasz tygodnik przeprowadził wywiad na temat działalności „Sokoła”. Z kolei Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Andrzej Olejnik. Natomiast Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dostali: Grzegorz Bielec, prof. dr hab. Artur Blum (Akademia Górniczo-Hutnicza), prezes „Sokoła” w Sanoku Bronisław Kielar, nauczyciel w Liceum Sztuk Plastycznych – Stanisław Marduła, Andrzej Nowakowski, radny PiS i Prezes „Sokoła” w Mielcu Józef Zaskalski.

Wśród odznaczonych, znalazła się postać szczególna – Michał Sienkiewicz, sportowiec i sędzia sportowy, w latach 50-ych zesłany w głąb Związku Sowieckiego, wskrzesiciel „Sokoła” na Wileńszczyźnie. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Litwie i kultywowanie polskich tradycji narodowych wyróżniony został Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Jana Członkowskiego – założyciela i prezesa „Sokoła” w Brwinowie, Zbigniewa Okorskiego – wieloletniego prezesa „Sokoła” w Polsce, obecnie wiceprezesa, Zygmunta Śledziewskiego – przed wojną prezes „Sokoła” w Mińsku Mazowieckim, Witolda Zurzyckiego – trenera karate kyokushin. Damian Małecki – autor książki „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Droga do zwycięstwa” otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Wszystkim odznaczonym Druhom Redakcja „Myśli Polskiej” składa serdeczne gratulacje.

(ZEL)

Myśl Polska, nr 19-20 (7-14.05.2017)

Dzial: